PROJE RAPORUNUN YAZILIMINDA YAPILACAKLAR LİSTESİ

1. Konu başlığını yazdınız mı?
2. İçerik listesini yazdınız mı?
3. Giriş bölümünü uygun yazdınız mı?
4. Deneyin yapılışını yazdınız mı?
5. Tartışmayı uygun yazdınız mı?
6. Sonucu uygun yazdınız mı?
7. Projede size destek verenlere teşekkür ettiğiniz mi?
8. Projede yararlandığınız kaynakları uygun olarak yazdınız mı?