PROJE PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ

Bu etkinliğin amacı;
Bu etkinlikle Çukurova Üniversitesi’nde yürütülen veya yürütülmesi planlanan akademik çalışmalar ile üniversite bünyesinde bulunan laboratuvar olanaklarının öncelikle tüm üniversite akademik birimleri tarafından paylaşılmasıyla geniş çalışma gruplarının oluşturulması ve bilimsel işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
Etkinliğin bir diğer amacı da oluşturduğumuz ortak akıl ile özelde üniversitemizin, genelde de ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktır. Bu etkinliği kısaca tarif etmek gerekirse, Çukurova Üniversitesi akademisyenlerinin birbirlerine işbirliği elini uzatmasıdır. Bu elin havada kalmaması adına sizleri bu etkinliğe birer poster sunumu ile destek vermeye davet ediyoruz.
Bu etkinlikte biz Çukurova Üniversitesi öğretim elemanları birbirimiz ile tanışacağız. Üniversitemizde akademik alanda yapılan araştırma faaliyetlerinden haberdar olacağız. Etkinlik sonrasında bir adım öteye giderek yeni projeler ile ortaklaşa çalışma olanakları bulabileceğiz.
Bu etkinliği her yıl daha da büyüterek üniversitemizin geleneksel bir organizasyonu haline getirmek en önemli hedeflerimizdendir. İleride bu etkinliğin bölgesel düzeyde düzenlenmesi ile fikir ve projelerimizi diğer üniversite akademisyenlerine, kamu, sanayi ve özel sektöre ulaştırarak paydaşlarımız ile işbirliğimizi artırmak mümkün olabilecektir. Böylece yeni fikir ve projelerin oluşturulması hedeflenmektedir.
Etkinliğin İçeriği;
• Etkinlik 24 Ocak 2013 tarihinde Mithat Özsan Amfisinde 1 tam gün olarak düzenlenecektir.
• Çukurova Üniversitesi’nde görevli akademisyenler yürüttükleri proje çalışmalarını, planladıkları araştırma konularını ve laboratuvar imkânlarını poster olarak hazırlayacaktır. Katılımcılar hazırladığı poster çalışmalarını üniversitenin tüm akademik birimlerine tanıtacaktır. Araştırmacıların, hazırladıkları poster çalışmalarının başında bulunarak ve/veya sözlü olarak PowerPoint sunusu ile diğer katılımcılara bilgi vermesi beklenmektedir.
• Poster sunumlarının yanı sıra etkinlikte üniversitelerimizden araştırma projeleri ile öne çıkmış davetli konuşmacılar sunum yapacaktır.
• Poster hazırlama kuralları ekte sunulmuştur.
• Detaylı program ve katılım formları ikinci bir duyuru ile sizlere iletilecektir.
Saygılarımızla,
Akademik Ağ

Bilgi ve İletişim için:
Etkinlik Koordinatörü
Prof. Dr. Cemil Göçmen
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Dahili tel: 3239
Cep tel: 0-5064494331
e-mail: [email protected]

Proje Paylaşım Etkinliği” Poster hazırlama kuralları

Poster İçeriğinde bulunması gerekenler:

1. Araştırıcı birimin/grubun/laboratuvarın adı, bölüm, fakülte ve iletişim bilgileri,
2. Birimin/grubun/laboratuvarın akademik üyelerinin isimleri,
– Araştırıcı grup üyelerinin içinde bulunduğu bir resim isteğe bağlı olarak konulabilir
3. Birimin/grubun bilimsel çalışma alanları,
4. Birimin veya grubun kurum içine ve dışına yönelik olarak bilimsel araştırma laboratuvar alt yapısının (cihaz, ekipman vs) detaylı tanıtımı; laboratuvarda çalışılan bilimsel araştırma konularının, deneysel modellerin ve analiz yöntemlerinin tanıtımı; laboratuvarın sunduğu imkanlar (Resimlerle tanıtım özellikle tavsiye edilir)
5. Katılımcı birimin/grubun/laboratuvarın bilimsel projelerinin tanıtılması:
• Devam eden, tamamlanan ve/veya yapılması planlanan bilimsel çalışmalar ve projeler, yüksek lisans ve doktora çalışmaları ve varsa aldığı destek birimleri (BAP, TÜBİTAK, DPT, AB vs)
• Akademi ve sanayi alanında ilgi çekebilecek yeni projeler
• Uluslararası ortaklıklara yönelik proje ve yürüyen projeler
6. Araştırmalarında destek istediği konular
7. Bilimsel araştırmalarda destek verebileceği konular ve işbirliği yapabileceği alanlar
8. Katılımcı birim/gruplar isterse birden fazla poster hazırlayabilir.
9. Katılımcı isterse projesini veya projelerini detaylı olarak tek bir posterde sunabilir
10. Katılımcı isterse sadece kendi bölümünü ve laboratuvar imkanlarını, bilimsel araştırma konu ve yöntemlerini tek bir posterde tanıtabilir.
Poster Formatı:
• Posterler 70 cm X 100 cm boyutlarında olmalıdır (Düşey-Portraid, PowerPoint dosyası halinde bir kopyası katolog hazırlanması için gereklidir).
• Sol tarafta Çukurova Üniversitesi’nin logosu bulunmalıdır (sağ tarafta ise fakülte logosu konulabilir). En üstte Üniversite adı, altına fakülte adı yazılabilir.
• Başlığın hemen altında hazırlayan grup üyelerinin / birimin / fakültenin adları ile diğer iletişim bilgileri sağdan ve soldan ortalanmış olarak yazılmalıdır. Poster metni içerisinde şekiller, grafikler ve resimler yer alabilir. Poster metni içersinde kullanılabilecek en küçük yazı boyutu 20 punto olmalıdır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PROJE PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ

FEN BİLİMLERİ, SAĞLIK BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER

24 OCAK 2013 / Mİthat Özsan AmfİSİ

KATILIM FORMU (SON GÖNDERME TARİHİ 14 OCAK 2013)
Adı ve Soyadı 
Unvanı 
Kurumu 
Birimi 
E-posta 
İş   Telefon 
Cep   Telefon 

PROJENİN   ORTAK KATILIMCILARI (VARSA)*:

PROJE/SUNUM   BİLGİLERİ

Proje/Sunum   İsmi 

 

Proje/Sunum   Özeti (100-150 sözcük)

 

 

 

 

 
Poster   Sunumu (uygunsa)EVET 
Panel   Bildiri (uygunsa)EVET 
Birim   Tanıtımı (uygunsa)EVET 
Poster   Sunum /Panel Bildiri /Birim Tanıtımı (PDF) ektedir (uygunsa)EVET 

*Proje bir ekip ürünü ise lütfen belirtiniz*

 

LÜTFEN PROJENİZİN / SUNUMUNUZUN HANGİ ALANDA OLDUĞUNU AŞAĞIDAKİ KUTUCUKLARDAN SADECE BİRİNİ İŞARETLEYEREK BELİRTİNİZ

  • FEN BİLİMLERİ
  • SAĞLIK BİLİMLERİ
  • SOSYAL BİLİMLER

 

ÖNEMLİ NOT: Proje sunumunun etkinlik programına girebilmesi için katılım formunun 14 Ocak 2013 tarihine kadar aşağıdaki adrese elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Tanıtım, poster veya panel bildiri sunumlarının etkinlik katalogunda geniş biçimde yer almasını isteyenlerin (zorunlu değil) sunumu PDF formatında yine 14 Ocak 2013 tarihine kadar aşağıdaki adrese elektronik posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

Lütfen bu formu ve (katalogda yer almasını istiyorsanız) sunumunuzu [email protected] adresine gönderiniz. Bilgi ve iletişim için: Prof. Dr. Cemil Göçmen, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin