PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA FORMU

 

S.No Projeyi Yapan Öğrenciler 1.

2.

Sınıfı: …..   No:

Sınıfı: …..   No:

1 Projenin Konusunu   
2 Projenin Adı  
3 Danışman Öğretmeni  
4 Projenin tanımlanması
  a) Amacı  

 

 

  b) Evren ve Örneklem  

 

 

  c) Hedefler  

 

 

  d) Çalışma Takvimi

Problemin gözlenmesi

Kaynak araştırması

Deney ve veri toplama

İstatistiksel değerlendirmeler

Grafik çizimleri ve hesaplamalar

Raporun yazılması

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
   

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

5 Yöntemin Saptanması
  a) Uygulama Adımları 1.

2.

3.

4.

5.

6.

  b) Deney ve gözlemler

 

 

 

 

 
  c) Veri toplama araçları  

 

 
  d) İstatistiksel değerlendirmeler

 

 

 

 

 
  e) Grafik çizimleri ve hesaplamalar