PROJE – MİHRİ-FUR-MAT

PROJENİN AMACI:

Rakamların karelerinin daha kolay bir biçimde toplama ve çarpma işlemi yapılarak alınması.

PROJENİN HEDEFLERİ

l Bu zamana kadar çarpmakta zorlandığımız 1’den 100’e kadar olan doğal sayıların karelerini kısa yoldan çarparak zaman kazanmak.

LİTERATÜR TARAMASI

www.matematiknet.com

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

19 x 19 = ?

Çarpma işleminde ;

9 x 9 = 81

Çarpıp çıkan sayının son hanesini birler basamağına yazdığımızda ;

19 x 19 = …1

19×19 = …1

İlk sayının tümü ile ikinci sayının son hanesini

toplayıp,ikinci sayının ilk hanesi ile çarpıyoruz ;

(19+9).1=28

Çıkan sonuca daha önce buldumuz sayının (81) ilk

hanesini ekliyoruz.Çıkan sonucu birler

basamağına yazdığımız sayının önüne yazıyoruz

ve sayının karesini almış oluyoruz.

19 x 19 = 361

ÖRNEK 1:

38 x 38 =1444

8×8=64

38+8=46

46×3=138

138+6=144

ÖRNEK 2:

17×17= 289

7×7=49

17+7=24

24×1=24

24+4=28

ULAŞILAN SONUÇLAR

Sayıların karesini çarpma ve bölme işlemiyle kolayca çarpabiliyoruz.

PROJENİN ÖZETİ

Toplama ve çıkarma işlemleri ile birden 100’ e kadar olan sayıların karelerini kolaylıkla çarparız.