PROJE – MATEMATİKTEKİ SIRLAR

PROJENİN AMACI: Sayılarda gizli olan kuralları, örüntüleri bulmak

PROJENİN HEDEFLERİ:

1) Var olan kuralları kullanarak başka kurallar bulmak

2) Bazı sayılarla çarpma işlemini daha kolay yapmak

LİTERATÜR TARAMASI:

http://mat.dunyasi.tripod.com/islem.htm

GERÇEKLEŞTİRLEN FAALİYETLER:

11in çarpma işlemindeki kuralını kullanarak 111 ve 1111 gibi sayılara ait kuralı bulmaya çalıştık.

Farklı sayılar üzerinde denemeler yaptık. Değişik basamak sayılarına sahip, rakamları farklı veya aynı, büyük rakamlardan oluşan ya da küçük rakamlardan oluşan sayılarla yaptığımız denemeler sonucu,hepsinde benzer bir kurala uyulduğunu gördük. 11111 veya 111111 gibi bir sayıyla çarpsak da aynı kuralın devam ettiğini gördük.

Bu kural şöyledir:

1) Önce sayının birler basamağı yazılır.

2) Sonra birler ve onlar basamağı toplanır, toplamın birler basamağı yazılır. Elde varsa eğer, bir sonraki adıma eklenecektir.

3) Birler, onlar ve yüzler basamağı toplanır. Bir önceki adımda elde varsa o da eklenir, toplamın birler basamağı yazılır. Elde varsa yine bir sonraki adıma eklenmek üzere kalır.

4) Onlar, yüzler ve binler basamağı toplanır, önceki adımdan gelen elde de eklenerek oluşan sayının birler basamağı yazılır.

5) Yüzler ve binler basamağı toplanır, elde varsa eklenir,birler basamağı yazılır.

6) En son adımda sayının en büyük basamağı yazılacaktır. Elde varsa eklenir, öyle yazılır.

7) Sayıyı 111 ile çarpıyorsak en çok üç basamak toplanır, 1111 ile çarpıyorsak en çok 4 basamak toplanır.

ULAŞILAN SONUÇLAR: 111 ve 1111 sayıları ile çarparken basmak toplamlarıyla elde edilebilen bir kurala göre sonuç elde edilebilir.

PROJENİN ÖZETİ: Sayının önce birler basmağı yazılır. Sonra, birler ve onlar basamağı toplanıp yazılır. Birler ,onlar ve yüzler basamağı toplanıp yazılır, sonra onlar ve yüzler, en son yüzler basamağı yazılmak kaydı ile bu şekilde devam ederek çarpım sonucuna ulaşılır.