PROJE – MAT- POLİ

Projenin Amacı:

Öğrencilerin matematiği hazırlanan oyun içinde severek ve eğlenerek öğrenmesini sağlamak.

Projenin Hedefleri:

1. Çeşitli konuların aynı oyunda bir araya getirilmesi ile konular arasında bağlantı kurulmasını sağlamak.

2. Öğrencilerin matematik korkusunu yenmesini sağlamak.

3. Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini arttırmak.

4. Öğrencilerde problem çözme becerisi oluşturmayı sağlamak.

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Öncelikle projemizin taslağı çizildi. Gerekli malzemeler alınıp kaba bir plan üzerinde çalışıldı. Oyun kuralları belirlenerek nasıl yapılacağına karar verildi.Daha sonra yapım aşamasına geçildi. Soru çıkacak konular belirlendi ve farklı konulardan sorular seçildi.

Oyun Kuralları:

Oyun 1 hakem olmak üzere 3-4 kişiyle oynanabilir. Oyun zardaki sayılara göre piyon ile ilerlenir

Konu yerleri:

Oyuncu bu kareye geldiğinde orda yazan konuyla ilgili soru sorulur oyuncu öğrenci soruyu bilirse karenin üzerinde yazan miktarı kasadan alır eğer soruyu bilemezse o miktarı kasaya geri öder.

Şans kartı:

Oyuncu bu haneye geldiğinde bir adet şans kartı çeker ve orda yazılanları uygular.

Bilgi kartı:

Oyuncu bu haneye geldiğinde 1 adet bilgi kartı çeker ve kartı arkadaşlarına göstermeden okuyup yerine koyar. Bilgi kartlarında oyun tabelasının üzerinde yazan konularla ilgili bazı bilgileri verir.

Kodes:

Oyuncu buraya geldiğinde iki tur bekler.

Dinlenme tesisleri:

Oyuncu buraya geldiğinde 50 lira verip 1 tur bekler.

Kara delik:

Oyuncu buraya geldiğinde parasının ½50’sini kasaya verip 1 tur bekler.

Oyunun içindekiler:

2 adet zar, soru kâğıtları, şans kartları, bilgi kartları, paralar, oyun tablosu.

Bitiş:

Oyun oyunculardan birinin parasının tükenmesiyle biter.

Ulaşılan Sonuçlar:

Öğrencilerin derste sıkılabildikleri matematik konularını bu oyunla zevkle anlamaya çalıştıkları gözlendi. Başarılarının arttığı belirlendi.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

Öğrenciler bu oyunu oynarken zorluk çekmediler ve zaman geçtikçe soru çözme hızları ile ilgileri arttı. Biz de bu sonuç çerçevesinde bu oyunu daha fazla geliştirerek öğrencilerin matematik korkusunu en az seviyeye düşürmeye çalıştık.

Projede Kullanılan Yöntemler:

Tasarım, çizim, problem çözme, bilgi kartları.

Literatür Taraması:

http://www.projeokulu.net/

www.biltek.tubitak.gov.tr

Monopoly Oyunu

Proje Takvimi:

15.10.2010 ile 10.11.2010 tarihleri arasında proje ile ilgili araştırma ve tartışma yapıldı. 11.11.2010 ile 01.12.2010 tarihleri arasında gerekli alt yapı ve malzemeler sağlanarak taslak çalışması yapıldı. 02.12.2010 ile 28.12.2010 proje son halini almıştır. 29.12.2010 ile 25.01.2011 tarihleri arasında proje başvurusu için hazırlıklar tamamlandı.

Projenin Bütçesi:

20 TL.

Projeme Destek Olan Kişiler ve Kurumlar:

Gözde URHAN, Mehmet Murat DUR.

Proje Özeti:

Matematiğe genel bir yaklaşımla müfredatta yer alan konulardan soru bankası oluşturuldu. Bu soruların normal bir şekilde sunulmasındansa Monopoly oyunu temel alınarak kendimize göre bir oyun tasarladık. Ve kurallar çerçevesinde öğrencilerin rahatça oynayacağı, oynarken öğrenip, eğleneceği bir proje haline geldi. Bu şekilde öğrenciler oyun ihtiyaçlarını ders çalışarak da giderebilir ve de sosyalleşebilirler.