PROJE – MAT-EMATİK

AMAÇ

Satranç oyununa yeni bir bakış açısı kazandırmak

Satranç ve matematik ilişkisini pekiştirmek

Satrancı yeni kurallarla oynamak

HEDEF

Satranca matematik yardımıyla yeni kurallar kazandırmak

Taşların gücünün satrançtaki etkisini arttırmak

Satrancı sonuca değil oyunun sürecine bağlı bir hale getirmek

Matematiksel işlem becerilerini geliştirmek

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER ve KULLANILAN YÖNTEMLER

Satranç oyunu her oyuncunun 8 adet piyon iki adet kale iki adet at iki adet fil bir adet vezir ve bir adet piyon olmak üzere 16 adet taşla oyuna başladığı bir oyundur. satrançta taşların değerleri aşağıdaki gibidir

Piyon : 1 puandır. İlk hamlede bir ya da iki kare ileri gidebilir diğer hamlelerde ileri doğru bir kare gider. Taş yerken çaprazındaki taşı yer

at: 3 puandır. L şeklinde hareket eder. Taş üzerinden atlama özelliğine sahip tek taştır.

fil : 3 puandır. Çapraz yönde önü açık olduğu sürece istediği kadar ilerler

kale : 5puandır. Sola-sağa , yukarı-aşağı yönde önü açık olduğu sürece istediği kadar ilerler

vezir :9 puandır.sola-sağa , yukarı-aşağı ve çapraz yönde önü açık olduğu sürece istediği kadar ilerler

şah: değer biçilemez, korunması gereken taştır. Etrafındaki 8 kareye birere adım ilerleyebilir.

Klasik satranç oyununda puanı yükse kolan taşlar korunmaya çalışılır. Ancak oyunun sonunda mat dedn elinde az taş bile kalsa galip sayılır. Ben projemde satrançtaki taşların değerlerinin de önemli olduğu bir taşın hangi taşı yediğinin de önemli olduğu taş terfilerinin puan hesabıyla yapılabileceği yeni kurallar geliştirdim. Belirlediğim kurallar aşağıdaki gibidir.

Piyonun taş yemesi :

Piyon, piyon yerse 1 puan kazanılır.

Piyon at yerse 2 puan kazanılır( atın değeri piyonun değeri : 3-1 = 2)

Piyon fil yerse 2 puan kazanılır.(filin değeri- piyonun değeri :3-1=2)

Piyon kale yerse 4 puan kazanılır. ( kalenin değeri-piyonun değeri : 5-1=4)

Piyon vezir yerse 8 puan kazanılır.( vezirin değeri – piyonun değeri :9-1=8)

Yani taş yemelerde alınan puan taşlar arası değer farkı mantığına dayanıyor. Ancak at-at , fil-fil ,at-file yemelerinde 2 puan , vezir-vezir yemelerinde 3 puan veriyoruz.

Örneğin kale-kale , fil-at , at-at gibi .sadece piyon*piyon durumunda piyon güçsüz bir taş olduğundan 1 puan veriyoruz.

Bir taş kendinden daha güçsüz bir taşı yerse sadece 1 puan kazandırıyor.

Örneğin kale-fil , kale-at , kale-piyon , at-piyon , fil-piyon ,vezir-kale vb. gibi

Bunu yanı sıra bir piyonun satrançta terfi edebilmesi için rakibin ilk sırasına kadar çıkması gerekir.ben taş terfisine de yeni kurallar geliştirdim.

Bir piyon 15 puanla kaleye , 20 puanla vezire terfi edebilir. Bir kale 15 puanla vezire terfi edebilir.

Ayrıca şah çekmelerin satrançta oyunun sonucuna etkisi olmazken benim belirlediğim kurallarda her şah çekme için 3 puan kazanılır ve ardı ardına en fazla 3 defa şah çekme izni verilir.

Satrançta mat eden oyunu kazanır ancak benim yazdığım kurallarla mat etme 12 puandır ve oyunun sonunda galibi belirlemek için toplam puana bakılır. Toplam puanı en yüksek olan oyuncu mat edilmesine bakılmaksızın oyunu kazanır.

ULAŞILAN SONUÇLAR

Belirlediğim kurallarla satranç oyunu biraz daha matematikselleştirilmiştir

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projemiz mat olmanın bütün oyunun kaderini değiştirdiği bir satranç yerine her hamlenin belli matematiksel değeri olduğu oyunun bütün sürecinin sonucu etkilediği bir satranç oyunudur

İLGİLİ LİTERATÜR TARAMASI

http://www.satrancokulu.com/

PROJE TAKVİMİ

27 ekim: Proje konusunun belirlenmesi

27 ekim-24 kasım : Satranç kurallarının araştırılması

8-15 Aralık : Yeni kuralların belirlenmesi

15 Aralık-5 ocak : Projeye son halinin verilmesi

10-14 Ocak : Projenin sonuçlandırılması ve yeni kurallarla satranç oyununun sınanması

KULLANILAN MALZEMELER VE PROJE BÜTÇESİ

1 adet satranç takımı ( kendime ait vardı)

PROJE ÖZETİ

Satranç her taşın belli değerinin olduğu ve oyun sonunda mat yapanın galip olduğu bir oyundur. Ben satranca taşların değerinin ön planda olduğu ,şah çekmenin taş yemenin belli bir puan getirdiği yine taş terfisinin belli bir puanla yapıldığı ve oyun sonunda mat edenin değil en çok puanı olanın kazandığı yeni bir bakış açısı geliştirdim.böylece satrancı sadece sonuca odaklı oyunun her aşamasının matematiksel bir önemi olduğu ve puan kazandırdığı daha düşündürücü ve stratejik bir oyun haline getirdim.