PROJE – MAT-Çİ

Proje Adı: MATÇİ

Proje Amacı: Matematiği daha zevkli, eğlenceli ve anlaşılır hale getirecek bir oyun tasarlamak.

Giriş: Oyunumuza Matematiğin ”M”si, Atakan’ın ”AT”ı ve Çiçek’in ”Çİ” sini birleştirip ”MATÇİ” ismini verdik. Oyunumuz 5 farklı matematik oyunundan oluşuyor.

1-) Çorplama: Çarpma vetoplamaişlemlerinden esinlenerek eğlenceli olacağını düşündüğümüz çorplama işlemini tanımladık. Bu işleme göre sayılar önce alt alta yazılır, daha sonra sayıların birler basamağındaki rakamlarından başlanarak çarpma işlemi yapılır ve sonra onlar basamağındaki rakamlarla yapılan çarpma işleminin sonucuna ilk çarpımdan gelen elde eklenerek işlemin sonucuna ulaşılır. (örnek-1)

2-) Harfli İfadeler: 5×5 kareler kullanarak farklı desenler oluşturduk. Bu desenler içerisinde 4 farklı ayrık bölge oluşturduk ve her bölgeye bir harf yazdık (A, B, C ve D). Bu ayrık bölgelerdeki taranmamış kareler oradaki harfin değeri oluyor. Her harfin değeri bulunduktan sonra verilen matematiksel işlemler çözülür ve sonuca ulaşılır. (örnek-2)

3-) Süper Sayılar: Bu oyunumuz bir sayı tahmin oyunudur. Verilen tablodaki ipuçlarından yararlanarak gizlenmiş sayıyı bulmak gerekmektedir. Tablodaki ipuçları olan her `?+?? ve `?-`? işaretleriyle ulaşılmak istenen sayı hakkında ipucu verilmektedir. İpuçlarında yer alan her ??-?? işareti aranan sayıya ait doğru bir rakamın olduğunu ama yanlış yerde olduğunu, her ??+?? işareti ise aranan sayıya ait bir rakamın doğru yerde olduğunu göstermektedir. (örnek-3)

4-) Ç.T. : x sayıyı 2 basamaklı bir sayı olmak üzere; T(x) ifadesi x sayısının basamaklarındaki rakamların toplamını ifade etmektedir, Ç(x) ifadesi ise x sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımını ifade etmektedir. Bu ifadelere göre verilen işlemin sonucu bulunmaya çalışılır. (örnek-4)

5-) Üçüncü Boyut: Bu kısımda birim küplerle oluşturulmuş şekillerin soldan, önden ve üstten görünümleri sorulmuştur. (örnek-5)

Oyunumuz en az 3 en çok da 5 kişiyle oynanabilir. Oyuna başlanmadan; oyunu yönetecek, verilen cevapları kontrol edecek, zamanı tutacak bir başkan seçilmelidir. Başkanın görevi bir nevi hakemliktir. Herkese bir adet A4 kâğıt ve bir adet kalem dağıtılır. Oyunda her farklı oyun için küçük kartlar vardır. Toplam beş farklı oyun için beş ayrı renkte kartlar bulunmaktadır. Oyuna kendi yaptığımız zarla başlanır ve atılan zar kadar ilerlenir. Hangi kutucuğa geldiyse oyuncu o bölümün oyun kartından bir kart çekmek zorundadır. Kart çekilmesiyle birlikte kum saati ters çevrilir ve süre başlar. Oyuncu yaklaşık bir dakikada soruyu doğru yanıtlamak zorundadır yoksa başladığı yere geri dönmek zorunda kalacaktır. En önce başlama kutucuğuna varan oyunun galibi olur. Oyunu biraz daha eğlenceli hale getirmek için bir `?Şans Kutusu?? bir de `?Kodes?? bulunmaktadır. Kodese giren bir el boyunca beklemek zorundadır. Şans kutucuğunda ise 2 adım geri veya 3 adım ileri git, en yakın çorplamaya git gibi ifadeler bulunmaktadır.

Kullanılan yöntem: Öğretmenimiz dersin sonlarına doğru bu sorularımıza benzer değişik zeka soruları, bilmeceler ve ödüllü sorular sorardı. Bizim de bu sorular çok ilgimizi çekti ve bu sorulardan bir oyun tasarlamayı düşündük. Böylece öğretmenimizin desteğiyle yarışmaya da katılmaya karar verdik. Soruları hazırlarken diğer arkadaşlarımıza da bir yandan hazırladığımız soruları soruyorduk. Genelde olumlu geri bildirimler aldık.

Proje Bütçesi: Yaklaşık 20 TL

Proje Çalışmasının Takvimi: Öğretmenimizin rehberliğinde önce proje nedir, nasıl hazırlanır gibi temel bilgilerden sonra bazı örnek projeleri inceledik. Kasım ayında Projemizi oluşturmaya başladık haftanın 2 günü okulda öğretmenimizle birlikte projemize en son halini verdik.

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi: Eğlenceli ve matematiksel zekâyı geliştirici bir oyun tasarladığımızı düşünüyoruz.

Kaynaklar:http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/projebankasi.aspx http://www.osym.gov.tr/belge/1-11313/2009-ales-ilkbahar-donemi-soru-kitapcigi-ve-yanitlar.html