PROJE – KARELİ DESEN MAT

PROJENİN AMACI: Karesel alanlı birim kare bölünmelerinde kare sayısının hesaplanmasını sağlar.

PROJE HEDEFLERİ:

Öğrencilere karesel alanlı bölünme kolaylığını gerçekleştirerek örüntü elde etmelerini sağlar.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

Konuyu tespit etme,konu ile ilgili kaynakları tarama araştırma yapma,taslak hazırlama,şekil çizme ve konuyu açıklama

KULLANILAN YÖNTEMLER: Tasarım,çizim,uygulama,anlatım,bağıntı oluşturma

ULAŞILAN SONUÇLAR: Farklı konularda, farklı problemleri yorumlama,ilişkilendirme formülleştirme becerilerini kazandırır.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Şekilden sayıya ve sayıdan şekle ilişkilendirmeyi gerçekleştirir.

İLGİLİ LİTERATÜR: www.matematikcifatih.com

PROJENİN TAKVİMİ:

10-30 Kasım Problem tespiti,konu araştırması

1-31 Aralık Malzeme temini

1-8 Ocak Projenin yapılması

PROJE BÜTÇESİ: 45 TL

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR: Matematik öğretmenim,ailem

PROJE ÖZETİ: Bu çalışmada karenin içinde bulunan kare sayısı bulunmaya çalışılmıştır.Bu karelerde oluşan kare sayısı örüntü halindedir.