Proje Hazırlamada Öneriler

Proje Hazırlamada Öneriler

Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır.
Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır.

Projeler sürdürülebilir olmalıdır.

Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.

Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir.
Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir.
Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.