PROJE – GRAFİKLERİN MUMUNU ANLATMAK

PROJENİN AMACI:Matematik dersinde oldukça fazla kullanılan grafiklere bir yenisini eklemek.Verilen ışık sayesinde grafiğe görsellik katmak

PROJE HEDEFİ:Günlük hayatta aydınlanmak için kullandığımız fenerlerden grafik oluşturmak. 2.grafikler konusuna yeni bir boyut kazandırıp derse görsellik sağlamak

PROJE ÇALIŞMASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:1.Okulumuzda 7. Ve 8.sınıflar arasında sevilen derslerle ilgili bir araştırma yapıldı.2.Yapılan bu araştırmalar sonucunda veriler daire grafiklerine göre tekrar hesaplandı.3.Her ders için bir renk belirlendikten sonra fenerler derslerin dağılımına göre sulu boyalarla boyandı.4.Mum yardımıyla ışıklandırıldı.

KULLANILAN YÖNTEMLER:Proje yöntemi

ULAŞILAN SONUÇLAR:Araştırmaların sonuçları küreye benzer fenerlerin üzerine aktarılmıştır.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:Veriler çizgi ve sütun grafiklerinin dışında başka şekillerin üzerine de aktarılmış.ve mum yardımıyla görsel açıdan zenginleştirilmiştir.

KAYNAK TARAMA:

PROJENİN TAKVİMİ: (20-30 Ekim) projenin seçilmesi.(10 -25 Kasım)araştırmaların ve anketlerin yapılması.(3-20 Aralık)fenerlerin üstünün boyanarak projenin tamamlanması ve sunuma hazırlanması.

PROJENİN BÜTÇESİ:22 TL

DESTEK ALINAN KİŞİLER:Mat.öğretmeni