PROJE – GEO MAT SÖZLÜĞÜ

PROJE AMACI: Derste kullanılan matematik terimlerini anında öğrenebilme

GİRİŞ: Bu sözlük ile öğretmenin derste kullandığı kelimeler ve kaynaklarda karşılaşılan terimler öğrenilecek, derste öğretmenin kullandığı kelimeleri not ettik bu kelimeleri öğretmenimize de sorduk, ondan sonra bu çalışmayı devam ettirdik. Kaynaklarda veya derste geçen bütün kelimeleri içine alan bir çalışma yapalım dedik ve bu sözlüğünü oluşturduk.

KULLANILAN YÖNTEMLER: Öncelikle böyle bir çalışmanın getirisini düşündük, kafamıza takılan kelimelerin dışında bildiğimiz kelimeleri ve matematik kitaplarının arka sayfasındaki kelimeleri de ilave ettik. Harf sırasına göre düzenledik. Çalışmayı hazırladık.

PROJE BÜTÇESİ: 1 adet sözlük ( 10 sayfa kitapçık ) fotokopisi 50 kr, 50 adet çoğaltıldı 50×50 = 25 TL

PROJE TAKVİMİ:

1, 30 Ekim problem tespiti

1, 30 Kasım kitapların taranması

1, 30 Aralık projenin hazırlanması, projenin sınıfta tanıtımı

1, 15 Ocak projenin teslimi ve müracaat

SONUÇLAR, SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Bu çalışmanın derslere olumlu katkı sağladığı gözlendi. Dil öğrenmede ve derslerde İngilizce ve Türkçe derslerindeki sözlüklerin derse katkısı düşünüldüğünde bununda bir nebzede olsa katkısı olduğu gözlendi. Bu çalışmadan yola çıkarak böyle bir sözlüğün oluşturularak cetvel ve pergel gibi sürekli yanımızda olmasının derslere olumlu yansıyacağını düşündük.

KAYNAKLAR:1,2,3,4,5, 6,7,8. Sınıf Matematik ders kitaplarının son sayfalarındaki sözlükler ve ders kitaplarının içeriği tarandı, matematik öğretmenleri, bilgisayar öğretmeni

PROJE ÖZETİ: Türkçe sözlük ve İngilizce sözlükten yola çıkarak böyle bir çalışma yapıldı. Matematikte kullanılan ve geçen kelimeler bulundu alfabetik sıralandı. Sözlük oluşturuldu. Bilgisayar ortamında yazıma döküldü kitapçık şekline dönüştürüldü. Çıktı alındı ve çoğaltıldı. Sözlük kadar kalınca olmasa da bir şeffaf broşüre dönüşebileceğini düşünüyoruz.