Proje Eğitimi Çalıştayı

Değerli Akademisyenler;
TÜBİTAK tarafından desteklenen “TÜBİTAK -2237/B PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI” kapsamında Üniversitemizde “Proje Eğitimi Çalıştayı” düzenlenecektir.

ETKİNLİĞİN AMACI: Üniversitemizde Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve
Uygulamalı Bilimler alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıların ve doktorada son aşamada
bulunan öğrencilerin Bilimsel Araştırma Proje önerisi yazma ve uygulama kapasitelerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAMI: Bu çalıştayda katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel
kavramlar, bilimsel araştırma konusunun seçimi, Hipotez kurma, Araştırmanın planlanması,
Araştırma sonuçlarının analizi, Proje yönetimi ve dokümantasyonun konuları etkileşimli
seminerlerle anlatılacaktır. Verilen bilgiler yardımıyla katılımcılara proje yazımı, uygulanması
konularında örnek uygulamalar yaptırılacaktır. Proje döngüsü veuygulama aşamaları reaktif
tartışmalarla ele alınacaktır. Katılımcılara kabul ve ret edilmiş proje örnekleri sunularak,
kazandıkları bilgilerin pekiştirilmesi için panel provasını yaşamaları sağlanacaktır. Eğitim
sonunda katılımcıların proje önerilerini hazır hale getirmeleri temin edilecektir.

KATILIMCI SEÇİMİNE İLİŞKİN KRİTERLER
* Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir
kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip
araştırmacı olması,
* Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
* Benzer bir etkinliğe daha önce katılmamış olmak,
* Belirtilen araştırma projelerinden ( 1001- Bilim ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı, 3501- Kariyer Geliştirme Programı, 1003 – Öncelikli Alanlar ArGe Projeleri Destekleme Programı,1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı, 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma
Destek Programı, 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı,
AB Çerçeve veya Uluslararası İkili Proje Destekleri Programlarından) herhangi birini
yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi
olumsuz sonuçlanmış olması.)
* Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı
olması.

KATILIM:
Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.
Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
Etkinlik 3 gün devam edecek olup, katılım %100 zorunludur.

KATILIMCI SAYISI:
Proje Hazırlama etkinliğimiz 3 alandan (Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık veUygulamalı
Bilimler) ortalama 15 ile 20 kişinin katılabileceği toplam 45 ile 60 kişiden oluşacak şekilde
planlanmıştır.

PROJE EKİBİ:
KOORDİNATÖR: Prof.Dr. Turgay SEÇKİN

EĞİTMENLER:
Prof.Dr. Turgay SEÇKİN ( İ. Üni – Fen-Edebiyat Fakültesi )
Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ ( MŞÜ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Hayrettin CAN( F. Üni, Mühendislik Fakültesi)
Yardımcı Personeller:
Prof.Dr. Esin KAYA( Üniversite İrtibat Sorumlusu)
Öğr. Gör. Halil SEYMEN
Tarih: 07-10 Ekim 2019,
Yer : 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi( C Salonu, D Salonu ve E Salonu)

TÜBİTAK -2237/B PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
“MUŞ PROJE EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI”
07-10 Ekim 2019