Proje Dosyası Nasıl Olmalı

Çalışmalarınız boyunca elde ettiğiniz ve kayıt ettiğiniz verileri, ulaştığınız sonuçları, tüm aşamaları ile belli bir düzen içinde dosyalamak ve bir rapor haline getirerek onu şenliğimizde sunmak, proje ya da etkinliği hazırlamak kadar önemli bir boyuttur.

Dosyanızı hazırlarken şunlara dikkat ediniz:
Proje raporunuzu olanak ölçüsünde bilgisayar ortamında yazmaya gayret ediniz (Arial/14). Bu imkanınız yoksa çizgisiz dosya kağıdına mürekkepli kalem kullanarak okunaklı bir yazıyla ve temiz bir şekilde kendiniz yazınız.

Proje raporunuzdan üç kopya yapınız. (İki tanesi jüriye teslim edilmek, diğeri Bilim Şenliği standınızda sergilenmek üzeredir.)

Proje raporunuzu belli bir sayfa düzeninde yazmaya gayret ediniz. Bu düzeni sağlamak için de raporunuzun sayfalarını aşağıdaki sıra ile dosyanıza yerleştiriniz:

A- Kapak Sayfası
B- İçindekiler Sayfası
C- Proje Bilgileri
1- Projenin Adı
2- Projenin Konusu
3- Projenin Amacı
4- Kullanılan Araç ve Gereçler
5- Uygulama
6- Verilerin düzenlenmesi
7- Sonuç
D- Yararlanılan Kaynaklar