Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)
Kocaeli
Başlangıç – Bitiş : 24-25 Aralık (Salı-Çarşamba)

Süresi : 2 gün

Eğitim Saatleri : 09.30-16.30

Eğitim Yeri : Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Merkez Bina Konferans Salonu (Kocaeli)

Amacı : Doğu Marmara Bölgesinin proje yazma kapasitesini arttırmak için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla proje yazma eğitimi kurgulanmıştır.

Kimler Katılabilir:

İlgili kurumun proje yazma ekibinde bulunan;

– Kamu Kurum ve Kuruluşu Çalışanları

– Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları

– Özel Sektör Çalışanları

Eğitim Sonrası Yapılacaklar: Yukarıda yer alan aşamalar tamamlandıktan sonra açık olan destek programına başvuru gerçekleştirilir ve Ajansa bilgi verilir. Söz konusu başvurunun sonucu alındıktan sonra Ajans tekrar bilgilendirilir. Proje başvurusu başarısız olmuşsa yapılan başvurudaki eksiklikler tespit edilerek sonuçlar analiz edilir.

Eğitime İlişkin Detaylar: Proje hazırlıklarını başlatmış olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Katılım Belgesi: Eğitimlere katılanların minimum yüzde yetmiş beş (%75) ve üzeri oranda eğitime iştirak etmesi halinde ‘Eğitim Katılım Belgesi’ verilir ve eğitimde toplanan imza formu ile katılım oranı belirlenmiş olur.

İçeriği:

1. Gün
Proje Nedir? Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Nedir?
Bireysel ve kurumsal olarak başvuru yapılabilecek hibe kaynakları nelerdir?
Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans, TÜBİTAK, IKG, MFİB gibi kurumların hibe süreçleri hakkında genel bilgilendirme
Başarılı Proje Hazırlama Teknikleri
Hibe Mekanizması
Mevcut Durum Analizi
Strateji Analizi
Hedef Analizi
Paydaş Analizi
Sorun-Çözüm Ağacı Hazırlama
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı?
Mantıksal Çerçeve Matrisi Oluşturma

2. Gün
Maliyetlerin Gerekçelendirmesi ve Uygun Maliyetler
Ödemeler, Ödeme Çeşitleri ve Ödeme Talepleri Hazırlama
Doğrulama Kaynakları Oluşturma
Ön, Ara ve Nihai Rapor Hazırlama
Sözleşmeler
Performans Göstergelerinin Takibi
İzleme ve Değerlendirme Süreci