PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

Projenin Adı  :

Adı ve soyadı:

Sınıfı               :

No                   :

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Puan Değeri

Öğrenci Puanı

PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ

 

1.Problem durumunu belirleyerek, problemle ilgili inceleme ve araştırma yapma

5

 

2. Hazırlayacakları proje konusuna karar vererek, projenin amacını belirleme

5

 

3. Projenin araç-gereç ve malzemelerini belirleyerek, proje maliyetini hesaplama

5

 

4. Projeye uygun plan yapma, zaman çizelgesi hazırlama ve Projeyi plana göre gerçekleştirme

5

 

5. Konu ile ilgili önceden yapılmış proje örneklerini veya çalışmalarını inceleme

5

 

6. Projeyle ilgili olarak kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim kurma

5

 

7. Grupla uyumlu çalışma

5

 

TOPLAM:

35

 

1. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, Proje yazım ilkelerine uygunluk

10

 

PROJENİN İÇERİĞİ

 

2. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve analizi

10

 

3. Yöntem ve tekniklerin uygun kullanılarak elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma, bilgilerin düzenlenmesi

10

 

4. Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile ifadelendirilmesi

10

 

TOPLAM:

 

40

 

1. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

5

 

2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye uygun sunu hazırlama

5

 

 

PROJENİN SUNUMU

 

3. Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

5

 

4. Sorulan sorulara cevap verebilme

5

 

5. Sunuyu verilen sürede yapabilme

5

 

TOPLAM:

25

 

 

 

 

Proje Danışmanı