PROJE DEĞERLENDİRME ESASLARI

PROJE DEĞERLENDİRME ESASLARI

A- YARATICILIK
Proje, özgün ve dışarıdan az bir katkıyla geliştirilmelidir.
Çalışmalar gelişmeye açık ve özgün olmalıdır.
Veriler etkili bir biçimde analiz edilmeli ve açıklanmalıdır.
Proje, tasarımı ve yapılandırılması bakımından düzgün, iyi planlanmış ve detaylar üzerinde durulmuş olmalıdır.

B- BİLİMSEL DÜŞÜNCE
Hipotez açık olarak belirtilmelidir.
Proje için belirlenen plan tam olarak uygulanmalıdır.
Projenin uygulama alanları ve diğer disiplinlerle bağlantısı açıklanmalıdır.
Projede yer alan değişkenler tanımlanmalı ve düzenli bir şekilde yazıya dökülmelidir.
Ürün elde etmek için yeterli veri sağlanmalı ve sonuçlara ulaşılmalıdır.
Projenin ne tür araştırmalarda kullanılabileceğini, projeye gelecekte yapılabilecek etkinlikleri gösteren bir döküman hazırlanmalıdır.

C- BECERİ
Proje iyi sunulmalıdır.
Profesyonel öneri ve destek alınabilir ancak projeyle ilgili tüm çalışmalar sizin tarafınızdan yapılmalıdır.

D- EKSİKSİZLİK
Veriler ve testler eksiksiz olmalıdır.
Bilimsel yayınların yanısıra gazete ve dergi gibi başvurulan kaynaklar listelenmelidir.
Ortaya konulan hipotezi ispatlamak için tüm bilgi ve beceriler kullanılmalıdır.
Proje için kapsamlı bir kayıt defteri tutulmalıdır.

E- AÇIKLIK
Sunum düzgün ve anlaşılır olmalıdır.
Sözlü ve yazılı cevaplar doğru ve eksiksiz hazırlanmış olmalıdır.

F- GRUP ÇALIŞMASI
Her grup, çalışmaları koordine etmek ve sözcülük yapmak üzere bir grup lideri seçmelidir.
Fakat grubun diğer üyeleri de sözcü olarak görev alabilmeli, projeye tamamen katılmalı ve projenin tüm aşamalarını bilmelidir.
Ortaya çıkan çalışma, grup üyelerinin ekip çalışması yaptığını yansıtmalıdır.
Ekip herkesin katkısı olan bir araştırma planı sunmalıdır.
Çalışmalarımı Gözden Geçirmeliyim?

1- Proje konumu belirlemek için yeteri kadar araştırma yaptım.
2- Çalışacağım konu yeteri kadar özgün (Belli bir kaynaktan aynen almadım)
3- Seçtiğim konuyu öğretmenlerimle ve ailemle tartıştım.
4- Belirlediğim konuda araştırma problemimi yazdım.
5- Araştırmamın sınırlarını belirledim.
6- Araştırma konusunun birçok dersle ilgili boyutu varsa iyi bir ekip oluşturdum ve görev dağılımı yaptım.
7- Değişkenlerimi (sabit tutacaklarımı ve gözleyeceklerimi ) belirledim
8- Gözlemler yaptım.
9- Gözlem sonuçlarımdan hareketle problemim hakkında tahminlerde bulundum.
10- Hipotezimi kurdum.
11- Araştırmamı tasarladım ve uyguladım.
12- Bulgularımı kaydettim.Gerekliyse grafik, tablo hazırladım.
13- Hipotezimi test ettim.
14- Hipotezimi doğrulayacak kanıt elde ettim ya da yeterli kanıt bulamadım.
15- Raporumu hazırladım.