PROJE ÇEŞİTLERİ

1) Kısa Süreli Projeler: Birkaç saat veya bir – iki hafta süre
içerisinde yapılabilecek projelerdir.
Örnek: Matematiksel işlemlerde farklı metot ve çözüm yolları
geliştirme, geometrik materyaller üretme, sınırları belli olan bir
bahçedeki ağaçların cinslerini ve sayılarını belirleme, tablo ve
grafiklerle bu verilerin analiz edilmesi vb.

2) Uzun Süreli Projeler: Birkaç aylık ya da uzun dönemli
projelerdir.
Örnek: Ülkemizin yıllara göre yağış miktarını belirleyerek bu
durumu tablo ve grafiklerle analiz etmek, temiz okul – temiz çevre
projesi, okulumuzun bahçesini ağaçlandırma ve bu ağaçların
bakımı ve geliştirilmesi projesi, Türkiye 1. futbol liginin bir sezonluk dönemdeki maç skorları, oynanan
maç sayısı, atılan gol sayısı, takımların mağlubiyet ve galibiyet tablolarını oluşturmak vb.
3) Eylem Projeleri: Okulumuzdaki ya da toplumumuzdaki sorunların çözümüne yönelik yapılan projelerdir.
Örnek: Temiz okul projesi, okuldaki başarı oranının yükseltilmesi projesi, okul – çevre işbirliği projesi,
okulun bahçesini düzenleme projesi vb.
4) Araştırma-inceleme Projeleri: Belli bir konuda bilgi toplamaya ve toplanan bilgileri çözümleyerek
sunmaya yönelik projelerdir.
Örnek: Bir tatil planlama, belli ürünlerin fiyat araştırması yapılarak tablo ve grafiklerinin çıkarılması, sınıf istatistikleri, ülkelerin para birimleri ve birbirlerine göre değerleri, çeşitli ülkelerin kitap okuma oranları vb.