PROJE – BİNOMU ANLIYORUMM

Binom açılımı öğretilirken,iki terimli arasında ilişki kurulduğunda öğrenci bir olaya bakış açısı kazanacak ve zihninde canlandırarak ya da verilecek örnek olayı bir oyun gibi algılayarak soyuttan somuta düşünmeye geçebilecektir. 1.Binom açılımını klasik yöntemlerden ziyade hikaye ile öğrencilere daha kolay kavratabilmek. 2.Öğrencilerde merak duygusu gelişimi ve öğrenmeye ilişkin motivasyonlarını güçlü bir şekilde geliştirmek. 3.Binom açılımından yola çıkarak yaratıcı sonuçlar doğurmalarını sağlamak. Ayşe ile Burak birlikte yürümektedir.Yürüyüşün başlangıcında Ali nin sırtında 2 tane çuval var,bir süre(sürenin önemi yok)taşıdıktan sonra yorulmakta ve bunu Burak la paylaşmakta;bu paylaşım her defasında Ali””nin Burak””a bir tane çuval vermesiyle gerçekleşmektedir.Bu rutin olayda,Ali””nin sırtından bir çuval azalırken,Burak””ın sırtında bir çuval artmaktadır.En sonunda Ali””nin sırtındaki bütün çuvallar,Burak””ın sırtında olmaktadır.Yolun sonuna ulaştıklarında toplam kaç adım atmış oldukları bulunacaktır. 1. Altun, M. (2002). Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Kitabevi. 2. Altun, M. (2002). ilköğretim ikinci Kademede (6,7 ve 8. sınıflarda) Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Kitabevi. 3. Baykul, Y. (2002). İlköğretimde Matematik Öğretimi 1-5. Sınıflar için. Ankara: Pegem A Yayınları. 4. İlköğretim Okulu Matematik Programı (2002). 6-7-8. Sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 5. Polatoğlu, M.; Çamlı A.& Çalıkoğlu Ğ. (2002). İlköğretim Matematik Ders Kitabı 8. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 6. Kaşıkçı M.,Öğretmen Dünyası,8.Sınıf Matematik Dersi Ünite Planları, http://mat.dunyasi.tripod.com/8.2.htm 7. Saka M., Öğrencilerim Matematiği Nasıl Öğrenmek İsterler, . com/tartisma/tartisma_ogrencilerim_matematik_dersini_01.htm, . 8. Büyükkeçeci, S., PaRaDoksLaR, Matematiğin Sırları: Pascal Üçgeni, . com/ matematiks/ matematigin_sirlari.htm, Bu proje değişik sınıflarda uygulanacak,hikaye ile anlatım sırasında öğretmen oyunlaştırarak ve tahtaya çizdiği Ali ile Burak arasındaki konuşmaları tiyatro sahnesinde gibi temsil ederek dersi daha anlaşılır ve zevkli hale getirecektir.1.Klasik bir binom açılımının sunumu değil de bir hikaye ile olayı kavrayan öğrenci bunu unutmayacaktır. 1.Binom açılımı denildiğinde herhangi iki terimlinin harf toplamı değil,bir olayın varılacak sonuç olarak gözönüne alınacaktır. 3.Bu çalışmada,ilköğretime yabancı olmaması nedeniyle a ve b Ali ve Burak olarak gözönüne alınmış olup farklı örnek olaylar verilebilir ve öğrencilerden oluşturması istenebilir. 4.Binom açılımı sadece a ve b gibi harflerden ibaret olmayıp,her öğretilmek istenen iki terimli toplamın n.ci mertebeden toplamı ifadesinde kurguları çeşitlemek yerinde olacaktır.