PROJE – Asal Sayı Yogunluğu

1.Asal sayıları kavratmak. 2.Matematik dersinde görülen asal sayıların ilginç yönlerini göstererek matematiği eğlenceli hale getirmek. 1.Asal sayıların sayı doğrusu üzerinde belirli bir düzenle sıralanıp sıralanmadığının(4 basamaga kadar) görülmesi. 2.Belirli sayı aralıklarında asal sayıların yoğunluğunun düzenli olup olmadığının görülmesi. 3.Asal sayıların bulunmasında bölünebilme kurallarının kullanılması. 4.Asal sayıların sıralanırken ilginç yönlerinin görülmesi. 5.Bütün sayıların asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabileceğinin görülmesi. Asal sayıların 6.sınıfta görüldüğü gibi sadece bir ve iki basamaklı sayılardan oluşmadığını ve asal sayıların bir çok özelliğinin olduğu öğrenciler tarafından bölünebilme kuralları yardımıyla gösterilir.Asal sayıların bir çok ünlü matematikçiye göre gizemli bir yönü vardır.Asal sayıların bu ilginç yönleri araştırılır.Öğrenciler asal sayıları sayı doğrusunda ki dizilişini( 4 basamaga kadar) düşünürler.Kafalarında asal sayıların bu ilginç ömzellikleri ve sıralanması ile ilgili sorular oluşur. İlköğretim Matematik 6 Ders Kitabı. sci.ege.edu.tr mat.dünyası.tripod.com Öğrenciler asal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralar. Asal sayıların ilginç özellikleri bulunarak dikkat çekilir.