PROJE – 5 İN GİZLİ KUVVETİ

PROJENİN AMACI: Matematiksel işlemler kullanarak beşin kuvvetlerine ulaşmak

PROJENİN HEDEFİ :Üslü ifadeli sayılarda 5 sayısının farklılığını gözlemlemek.

GİRİŞ:Üslü sayı, birdoğal sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir. n’ taban sayısı üs(derece)dir .

Örnekler

4.4.4=43 (4 ün 3.kuvveti)

7.7.7.7= 74 (7 nin 4.kuvveti)

10.10.10.10.10.10=106(10 un 6.kuvveti)

KULLANILAN YÖNTEM: Üslü ifadeler konusunu çalışırken 5 sayısının kuvvetlerini alıp bulduğumuz sayının rakamlarını kullanarak matematiksel işlemler sonucunda yine aynı sayıyı elde edildiğini gözlemledik. Bunu 5?in diğer kuvvetlerinde de denedik ve hipotezimizi doğruladı. Ancak 5?in dışındaki diğer rakamlarda bu bağlantının sağlanmadığı gözlenmiştir.

ÖRNEK

( 5?in 2.kuvveti) 25=52 15625 =5(5+6+1)/2 = 56 (5 in 6. Kuvveti)

(5 in 3.kuvveti) 125=52+1=53 36=62(6.nın 2.kuvveti)

(5 in 4.kuvveti)625=56-2=54 196=63(6nın 3.kuvveti)

(5 in 5.kuvveti) 3125=5(3.2)-1=55 Örnekler de de görüldüğü gibi 5 sayısının kuvvetlerinde bu bağlantı olurken 6 sayısının kuvvetlerinde olmadı.

ULAŞILAN SONUÇLAR:

Bu proje 5 ve 5?in katlarını daha kolay bir şekilde aklımızda tutmamızı sağlayacaktır. 5 sayısındaki gizem; matematiğin 4 işlemini farklı şekillerde kullanarak elimizdeki sayıda 5 `in dışındaki sayıları 5?in katı olarak kullanıldı. Ve yine aynı sayının elde edildiğini görüldü.

PROJE BÜTÇESİ:1 TL

PROJE TAKVİMİ: Literatür çalışması 23.12.2012

Projenin uygulanması 23.12.2012- 15.01.2012

KAYNAK:

Matematik ders kitabı