PROJE – 13 Ü YANYANA ÇARP ZORLANMA

PROJE AMACI: 13 asal sayısının 2 ve daha fazla basamaklı sayıları alt alta yazmadan çarpma.

GİRİŞ: Bu proje ile 13 ile çarpılan sayılar kısa sürede kısa yoldan çarpılabilecek ve öğrenciler girdikleri sınavlarda gereksiz zaman kaybetmeyecek.

ÖRNEK 13 X 29 = 13 ün 3 ünü 29 un 9 unu birbiri ile çarparak son basamağa yazarız ve daha sonra 13 ile 29?un 2 sini çarpıp 29 un 9 unu toplar elde ye ekleyerek sonuca ulaşırız.

Benzer çalışmalardan farkı, birçok farklı sayının pratik çarpma metotları keşfedilmiş olmasına rağmen 13 ile çarpma işleminin pratik çarpma işlemi yapılan kaynak taramasına göre bulunamamıştır. Çarpma işlemlerinin pratik halleri http://mat.dunyasi.tripod.com/islem.htm , vb. gibi bir çok web sitesinde ve kaynakta yer almaktadır.

Örnek; 13 x 21 = 273 öncelikle 13?ün 3?ü ile 21?in 1?i çarpılır. Birler basamağına yazılır. Daha sonra 13 ile 21?in 2?si çarpılarak 21?in 1?i eklenir ve onlar basamağına yazılarak sonuç bulunur.

Örnek; 13 x 327=4251 Öncelikle 13?ün 3?ün ile 327?nin 7?si çarpılır ve birler basamağına yazılır. Daha sonra 13 ile 327?nin 2?si çarpılır ve 327?in 7?si eklenir daha sonra elde eklenerek onlar basamağına yazılır. Son olarak 13 ile 327?nin 3?ü çarpılır 327?nin 2?si ile elde eklenir ve yüzler basamağına yazılır Bu durumda sonuca ulaşılır.

KULLANILAN YÖNTEM

Araştırma, keşfetme, yaparak, yaşayarak öğrenme ve iş birliğine dayalı öğrenme.

PROJE BÜTÇESİ:

Sıfır Lira.

PROJE ÇALIŞMASININ TAKVİMİ:

EKİM: Projenin konusu, amacı ve takvimi belirlendi.

KASIM: Kaynak taraması yapıldı.

ARALIK: Materyal tasarlanarak uygulanabilirliği test edildi.

OCAK: Proje raporu yazıldı.

SONUÇLAR, SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

13 ile çarpma işleminde iki basamaklı yada daha çok basamaklı tüm sayıların çarpımında metodun kullanılabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca sayıların eldeli yada eldesiz olma durumuna göre kuralın değişmediği sadece eldenin eklenmesi gerektiği belirlendi.

KAYNAKLAR

Matematik Ders Kitapları

http://mat.dunyasi.tripod.com/islem.htm (12.12.2011)