PROGRAMME OF INTEGRATED ACTIONS (PIA)-BOSPHORUS

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan “Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) – Bosphorus” çerçevesinde 2016-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Fransız araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransız proje ortaklarının ise Campus France’dan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Projelerde Öncelikli alanlar:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies),-
Biyoteknoloji (Biotechnology, with special emphasis to health and agricultural applications),
Nanoteknolojiler (Nanotechnologies)
Malzeme Bilimleri (Material Sciences)
Çevre Bilimleri (Environmental Sciences),
Sismik Çalışmalar (Seismic Studies),
Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler (Socio-economic Sciences and Humanities),
Uzay (Space),
Güvenlik (Security),
Taşımacılık-Havacılık dahil (Transport-including aeronautics)

TÜBİTAK ve Campus France kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Anılan işbirliği uyarınca Gönderen Taraf uluslararası seyahat giderlerini, Kabul eden Taraf ise konaklama ve yaşam giderlerini karşılayacaktır. TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı PIA-Bosphorus Protokolünden yararlanan araştırmacılara ödenecek miktarlar aşağıda belirtilmektedir:

Türkiye’ye gelen Fransız araştırmacılar için;

Üniversite misafirhanesi düzeyinde ve eşdeğerinde konaklama masrafları,
Kalınan süre ile orantılı olarak, 20 EURO karşılığı Türk Lirası Gündelik
Fransa’ya giden Türk araştırmacılar için:

Kalınan süre ile orantılı olarak, 110 EURO Gündelik (yeme-içme, lojman ve yerel ulaşım giderleri dahil
TÜBİTAK-Fransa PIA-Bosphorus İşbirliği 2016-2017 Yılları Uygulama Programı 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

TÜBİTAK- Fransa PIA-Bosphorus İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını online olarak 2509 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 30 Haziran 2015 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 7 Temmuz 2015 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 30 Haziran 2015 17.30’da kapanacaktır.

Fransız ortakların ise başvuru süreçleri için Campus France ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktısının İletilmesi Gereken Adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
Tunus Cad. No. 80
06100 Kavaklıdere – ANKARA
Tel.: 90 312 298 9433
uidb@tubitak.gov.tr