Programlama & Girişimcilik Kampı

Girişimcilik Kampı
Girişimcilik Kampı

Programlama & Girişimcilik Kampı

Kamp Hakkında

Programlama

Eğitimde başlangıç seviyesinden itibaren, eğitimin sonuna kadar C# yazılım dili aktif bir şekilde kullanılarak katılımcıların programlamaya aşina olmaları sağlanır.
Oyun projesi gerçekleştirilirken hem Unity’deki birçok modül ve özellik öğrenilmiş olur, hem de oyun ve yazılım geliştirmenin temel yapısı olan problemleri analiz etme ve çözme yetenekleri geliştirilir.
Eğitim sonunda eğitime katılanlar kendi başlarına Unity ve C# ile mobil platformlar ve bilgisayar için oyun ve uygulama yapabilecek seviyeye ulaşacaklardır.
Unity oyun motoru olarak ün yapmış olmasına rağmen kullanıcıya sunduğu araçlar ile bilgisayar ve mobil platformlar için uygulama geliştirme imkanı da vermektedir.

Girişimcilik

Girişimcilik eğitimlerini kurgulamaktaki amacımız; uygulamalı olarak işleyeceğimiz dersler ile potansiyel bir girişimcinin, girişimcilik hayatına geçiş sürecinde karşılaşabileceği temel ve orta düzeydeki problemlerin üstesinden gelecek seviyede yetkinliğe sahip olmasını sağlamak.
Teknik kurucuların/girişimcilerin startuplar için çok değerli olduğunun bilincindeyiz. Programlama & Girişimcilik Kampı’nı bu ihtiyacın çözümüne yönelik, girişimcilerin ve akademisyenlerin danışmanlığı ile kurguladık.
Kampın girişimciliğe ayırdığımız bölümünde eğitimler şu şekildedir: İş modeli oluşturma, girişimlerde pazarlama, girişim finansmanı, sunum teknikleri, design thinking, girişimlerde hukuki altyapı.
Ask Me Anything (A.M.A.) seanslarında her gün farklı bir girişimci ile katılımcıları buluşturup, interaktif bir şekilde soru & cevap yapmanızı sağlıyoruz.
Kendini devamlı geliştirmek ve çağın teknolojilerini sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten olmak isteyen, eğitim gördüğü alan ne olursa olsun herkes bu eğitime katılabilir.

MEF Üniversitesi, Maslak
22-23-24-25-26 Ocak 2018
Ücret 750 TL