Prof. Maruf Önal Anısına Öğrenci Proje Yarışması

AMAÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2010 – 2011 Güz Yarıyılı Mimari Tasarım 7 bitirme projesi kapsamında, Mimarlar Odası kurucu üyelerinden,  üniversitemiz ve Mimarlık Fakültesi’ne büyük emeği geçen, eğitim ve öğretime büyük katkı sağlayan, değerli öğretim üyelerimizden Prof. Maruf Önal anısına açılan bir yarışma düzenlenmektedir.  Bu oluşum, öğrenci projelerini desteklemek, ileriye taşımak, profesyonel ortama hazırlamak ve rekabet içinde gelişimlerini sağlamak amacını taşımaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, 2010 – 2011 Güz YarıyılındaMimari Tasarım 7 (Diploma Projesi) dersine devam eden öğrencilere açıktır.

TESLİM KOŞULLARI

Yarışmanın için, 2010 – 2011 Güz Yarıyılı Mimari Tasarım 7 öğrencilerinin tümü, programda belirlenen teslim koşullarına göre projelerini teslim edeceklerdir. Sunum tekniği ve renk serbesttir.

Aynı bilgiler dijital formatta (jpeg, tif, 300dpi) CD olarak da teslim edilecektir.

TESLIM TARIHI VE YARIŞMA TAKVIMI:

Projelerin teslimi                            21 Ocak 2011 saat 17.00’a kadar

Jüri toplanma tarihi                        7 Şubat 2011 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK (YTÜ Rektörü)

Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ (Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Rengin ÜNVER (Mimarlık Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı)

Dilara ŞAHİN (Önal Ailesi Temsilcisi)

Eyüp MUHÇU (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)

Yaşar MARULYALI (Mimarlık Vakfı Başkanı)

Ahmet TURGUT (YTÜ Vakfı Başkanı)

SEÇİCİ KURUL

Prof. Y. Mimar Hakkı ÖNEL (Jüri Başkanı)

Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI (TMMOB, MO, İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı)

Doç. Dr. Abdi GÜZER (ODTÜ)

Dr. Doğan HASOL (Serbest Mimarlar Derneği Başkanı)

Öğr. Gör. Kaya ARIKOĞLU (TMMOB, MO)

Prof. Dr. Emre AYSU (Maltepe Üni. Mim. Fak Dekanı)

Prof. Dr. İsmet AĞARYILMAZ

Prof. Dr. İhsan BİLGİN

Radi BİROL

RAPORTÖRLER

Araş. Gör. Dr. Feride Pınar ARABACIOĞLU

Araş. Gör. Dr. Canan AKOĞLU

Araş. Gör. Serhat BAŞDOĞAN

Araş. Gör. Serkan UYSAL

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Dijital Fotoğraf Makinesi

Üçüncülük Ödülü: Taşınabilir Bellek

Eşdeğer mansiyonlar (beş adet): Kitap Seti
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından Prof. Dr. Maruf Önal anısına bir öğrenci yarışması ilan edildi.