Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Uluslararası Bilim Olimpiyatı

Bilim Olimpiyatı
Bilim Olimpiyatı

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Uluslararası Bilim Olimpiyatı

Teknolojinin bireyler arasında hızla yayıldığı, yenilenme ve geliştirme süreçlerinin kısaldığı günümüzde, yenilikçi projelerin üretilmesi, genç neslin bilime olan ilgilerinin arttırılması, teknolojik yükselişin devamlılığı için uluslararası gereklilikler arasında gösterilmektedir.

Ülkemizde, aynı gerçekten hareketle gençlerimizin, serbest zamanlarının, eğitim, bilim, sanat, kültür faliyetleri içerisinde bulunmalarının sağlanması ve sosyokültürel gelişimlerinin temini için bilimsel gelişim ve üretim faaliyetlerinin desteklendiği hizmetler yürütülmektedir.

Çekmeköy Belediyesi, ülke vizyonuna uygun ve ilçemizin etkinliğinin arttırılması amaçları ile uluslararası lise düzeyi etkileşimin arttırılacağı ve süreklilik halinde yinelenen bir Bilim Olimpiyatı organize etmektedir.

PROJE AMAÇLARI

Gençlerin bilim ve barış vizyonu ile Uluslararası diyalog oluşturması,
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile etkileşimlerin desteklenmesi
Gençlerimizin Bilim, Kültür ve Sanat ilgilerinin arttırılması
Yenilikçilik Kültürünün genç nüfus arasında yaygınlaştırılması projemizin başlıca amaçları arasında gösterilebilir.

PROJE GEREKÇELERİ

Çekmeköy Belediyesi, etnik ve ideolojik ayrımlar ile sınırların belirlendiği günümüz dünyasının, barış içerisinde yaşanabilir bir dünyaya dönüşümünü gerçekleştirebilmek için evrensel bir sorumluluk üstlenmiştir. Uluslararası diyalog ortamlarının gelişeceği, yenilikçi teknolojilerin uluslararası arenada etkin olacağı bir neslin yetişmesi ve mavi kürenin barış içerinde bir araya geleceği bir organizasyon hedeflenmektedir. Bu sebepler ile Yenilikçi ve Üretken Gençlik, Üretken Yeni Nesiller vizyonu ile belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bir Uluslararası Bilim Olimpiyatı projesini hayata geçirilmiştir.

Yarışmaya tüm ülkelerden lise ve düzeyi öğrenciler ile üniversite öğrencileri katılabilir. Öğrencilerin ülkelerinde geçerli referanslar elde edebilmeleri amacı ile Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da, Avustralya’da ve Amerika’da, Üniversiteler ile iş birliği yapılmıştır. Verilecek yetki yarışmada final sergisine katılmaya hak kazananlara tanınacak ünvan (Ülke birincisi, Kıta derecesi vb.) ve derecelerin akredite edilmesi içindir.

Yapılacak etkinlik dahilinde hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacı ile 3 farklı kategoride Bilimsel Yenilikçilik Yarışması düzenlenecektir. Uluslararası diyalog ortamının kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Genç nüfusun ilgisinin ve ileride oluşacak iş gücü potansiyelinin söz konusu toplantılar ile etkileneceği düşünülmektedir. Bu çerçevede planlanan organizasyon, belirlenen hedefler doğrultusunda gerekçelendirilmiştir.

KATEGORİLER

ARAŞTIRMA PROJELERİ
TEKNOLOJİ PROJELERİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ

Yarışma Şartnamesi
* YarışmayaDünya’nıntümülkelerindeöğrenimgörentümliseveüniversiteöğrencilerikatılabilir.
* Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
* Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
* Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler de, bu yarışmaya katılabilir.
Yukarıda belirtilen koşullara uymayan projeler kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMİ:
– Gerekli görülmesi halinde proje başvuru alanı jüri tarafından değiştirilebilir.
– Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler 20-21-22 Mayıs tarihinde yapılacak sergiye davet edilecektir.
– Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından
mülakata alınacaktır.
– FinalYarışmasında projeler alanlarında uzman jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre
tekrar değerlendirilecek ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi
verilecektir.
– Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final sergilerine davet edilmeleri durumunda,
sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenecektir.
– Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje
olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir.
– Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanacaktır.
– Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takipetmeniz gerekmektedir.
– Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda
bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
Projebaşvurularının bilimseldeğerlendirmesi yukarıdabelirtilen usul veesaslar çerçevesinde,
jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı
yolu dışında itiraz kabul edilmeyecektir.