Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Bilim Ödülü Yarışması

Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği her yıl “Prof.Dr. Meliha Terzioğlu Bilim Ödülü” vermektedir. Bu ödül için aşağıda belirtilen koşullar içerisinde başvuruda bulunan meslektaşlarımızın bilimsel makaleleri, derneğimiz tarafından oluşturulan bir ödül jürisi tarafından değerlendirilecek ve en yüksek puan alan makale yazarlarına Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin 2018 Kongresi sırasında ödülleri takdim edilecektir.

2018 yılı Prof.Dr.Meliha Terzioğlu Bilim Ödülü için “Akciğer ve Plevra Maligniteleri” alanında yapılmış çalışmalar yarışmaya kabul edilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya 2017 ve 2018 yılında SCI ve SCIE kapsamına giren dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerinin sorumlu yazarı başvurabilir.

Araştırma makalesinin konusu “Akciğer ve Plevra Maligniteleri” ile ilgili olmalıdır.
Yarışmaya katılan makalenin dili yayınlandığı derginin diline bağlı olarak Türkçe ya da İngilizce olabilir.
Yarışmaya katılmak isteyen meslektaşlarımız bir başvuru yazısı ile birlikte araştırma makalelerinin dijital kopyalarını aşağıda belirtilen iletişim adreslerine göndermelidir.
TÜSAD MYK üyeleri ve çalışma grubu yürütme kurulu üyeleri bu yarışmaya katılamazlar
Makalelerin belirtilen adreslere gönderilmesi sonrasında adaylara başvurularının alındığına dair e-posta yoluyla yanıt verilecektir.
Yarışmayı kazanan makalenin yazarlarına birincilik ödülüne ait birer plaket ve makale için toplam 5000 TL para ödülü verilecektir.
Ödül için son başvuru tarihi 31.08.2018 dir.

İletişim:
TÜSAD Genel Merkezi
Sahrayıcedit Mh. Atatürk cad. Aslan Kaptan Çıkmazı Sk. No:1 K:3 D:5 Kadıköy/İSTANBUL
0 216 410 22 58
Dijital kopyaların gönderileceği email adresi: info@solunum.org.tr