Prof. Dr. GAZİ YAŞARGİL FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI

Prof. Dr. GAZİ YAŞARGİL FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

13 MAYIS 2017

 

 1. ÖNSÖZ

Fenerbahçe Eğitim Kurumları olarak Araştırma Projeleri  Yarışmasında amacımız fen öğrenimini desteklemek, eğitim ve öğretimdeki kaliteyi ve farkındalığı artırarak bu alanda yetenekli öğrencileri doğru yönlendirme ile çağdaş bilim insanı yetişmesine katkı  sağlamaktır.

 1. VİZYONUMUZ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yüzyılı aşan şanlı tarihine yakışır bir şekilde güvenli, huzurlu, modern disiplin anlayışı ile sevgi dolu bir ortamda özgüveni yüksek, milli değerlerine bağlı, öğrenmeyi öğrenmiş, kendi hedeflerini belirleyebilen, bilinçli, girişimci, üretken, başarılı, Atatürkçü, çağdaş, uluslararası ve kültürlerarası diyalog ve deneyim kazanmış bireyler yetiştirmek.

 1. MİSYONUMUZ

Özenle seçilmiş, yenilikçi, çağdaş, Atatürkçü, dinamik eğitim kadrosunu yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarıyla daha da geliştirerek, akademik başarı seviyesinin yüksek olmasının yanı sıra yabancı dil, spor ve sanat etkinliklerini eğitim faaliyetleri ile entegre etmiş bütüncül bir eğitim kurumu olarak hizmet vermek.

 1. İLKELERİMİZ
 2. Atatürk’ün açtığı çağdaş yolda ilerlemek
 3. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ni benimsemek
 4. Anasınıfından 12.sınıfa kadar bütüncül eğitim sistemini benimsemek
 5. Spora önem vermek ve yaşamın bir parçası olduğunu benimsemek
 6. Çevreye ve topluma saygılı olmak ve katkıda bulunmak
 7. Öğrenme odaklı olmak

 

 1. KATILIM ŞARTNAMESİ
 • Proje Yarışması 13 Mayıs 2017 tarihinde Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumlarında yapılacaktır.
 • Yarışma günü ekte belirtilen program uygulanacaktır.
 • İstanbul il sınırları içerisinde yer alan tüm ortaokul ve liselerden 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılan projeler ‘Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri‘ alanlarında öğrencinin özgün çalışmaları olmalıdır.
 • Katılımcı projelerin 19 Eylül 2016 tarihinden önce herhangi bir proje yarışmasında yer almamış olması gerekmektedir.
 • Her öğrenci bir proje ile katılabilir. Bir projede, bir danışman ve en fazla iki öğrenci yer alabilir.
 • Yarışma başvuruları 14 Nisan 2017 tarihine kadar fenerbahce.k12.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
 • Projeler jüri tarafından ön değerlendirmeden geçirilerek 21 Nisan 2017 tarihinde web sayfamızda ilan edilecektir.
 • Finale kalan projelerin değerlendirilmesi yarışma günü 10.30-13.30 arasında yapılacaktır. Sonuçlar aynı gün kapanış töreninde 15.00-16.00 saatleri arasında açıklanacaktır.
 • Projeler, Fenerbahçe Eğitim Kurumları tarafından üniversite öğretim üyelerinden oluşturulan jüri üyeleri ile değerlendirilecektir.
 • Sergiye katılması uygun görülen proje sahibi, projesi ile ilgili bütün sergi malzemelerini kendisi getirmek zorundadır. Fenerbahçe Eğitim Kurumları yalnızca masa ve pano ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
 • Her projeye eşit ölçüde proje sunum masası (45cm x 110cm) ve panosu (130 cm x 100 cm) verilecektir.
 • Jüri tarafından başarılı olarak seçilen projelere ‘Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ‘ ödülleri verilecektir.
 • Sergiye katılması uygun görülen proje sahibi tüm öğrenci ve danışmanlara ‘Katılım Sertifikası’ verilecektir.
 • Sergiye katılması uygun görülen proje sahibi tüm katılımcı okullara ‘Anı Plaketi’
 • Her kategoride proje başına verilecek olan ‘Proje Başarı Ödülleri’ aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
      ÖDÜLÜN ADI ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ  1000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ  750 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ  500 TL

 

 

 1. PROGRAM
SAAT ETKİNLİK YER
08.00 – 08.30 Kayıt ve İkram Giriş – Lobi
08.30 – 09.30 Projelerin Yerleştirilmesi Spor Salonu
09.30 – 10.30 Açılış Programı Konferans Salonu
10.30 – 13.30 Projelerin Değerlendirilmesi Bölüm Değerlendirme Odaları
13.30 – 14.30 Öğle Yemeği Yemekhane
15.00 – 16.00 Kapanış ve Ödül Töreni Konferans Salonu

 

 

 1. PROJE RAPORUNUN YAZILMASI

Proje, bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahiplerine ve danışman öğretmenlere aittir.

Yarışmaya başvuracak öğrencilerin proje başvurularında

 • Proje raporunu
 • Projeler ile ilgili power point sunumunu, online başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Hazırlanan araştırma ve proje raporunda, projelerin bilimsel kriterlerde olması için başlık, giriş, yöntem, bulgular ve yorum, özet, kaynaklar ve ekler yer almalıdır.

Başlık kısa ve anlaşılır olmalıdır.

Giriş bölümünde, araştırma konusunun nasıl seçildiği anlatılmalıdır. Çözülmesi istenen probleme dayalı olarak ortaya konan hipotez ya da hipotezlerin belirtilmesi gerekir. Ayrıca araştırma veya fen projesinin bilimsel veya teknolojik yönden nasıl bir önemi olduğu ve hangi açıdan yarar sağlanacağı belirtilmelidir. Bu bölümde araştırma veya projede, sözü edilen belli başlı terimler ve deyimlerin ne anlama geldiği açık olarak yazılmalıdır.

Yöntem bölümünde hipotezlerin sınanarak problemlerin çözülmesi için izlenen yol, ayrıntılı olarak yazılır. Hangi deney veya gözlemlerin düzenlenmiş olduğu açıklanır. Gözlenip ölçülen verilerin neler olduğu ve bunlar ile ilgili ölçüm sonuçlarının hangi araçlar ile nasıl toplandığı ifade edilir. Toplanan veriler üzerine ne gibi işlemlerin yapıldığı, hangi tablo ve grafiklerin oluşturulduğu, hangi matematiksel ve istatistiksel işlemlerin yapıldığı açıklanır.

Bulgular ve yorum bölümünde problemi çözmek için kurulan hipotezin bu bulgularla ne dereceye kadar doğrulandığı belirlenerek, hipotezin kabulü ya da problemin çözülmüş olup olmadığı ortaya konur.

Özette ise araştırma ve proje raporu kısaca özetlenerek yazılır.

Kaynaklar kısmında başvurulan yazılı kaynaklar, yazar adına göre dizilerek verilir.

Ekler bölümünde, raporun içinde verildiğinde akışı bozacak, fakat buna rağmen vazgeçilemeyecek olan çizelge, şekil, yazı, test vb. belgeler yazılır.

 1. PROJENİN SUNULMASI

Bu bölümde projenin sergilenmesindeki amaç; çalışma yönteminin ve varılan sonuçların en iyi şekilde ifade edilebilmesi olmalıdır.

 • Proje başlığı çarpıcı, konuyu özetleyecek şekilde olmalıdır.
 • Proje tanımı için verilecek alanın dışına çıkılmayacak şekilde poster yapılmalı ve yazılar rahatlıkla okunacak büyüklükteki yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Pano üzerinde projeyi özetleyecek “amaç, yöntem, veriler, yorum” gibi kısımlar ayrı başlıklar ile verilmelidir.
 • Panoda bilgiler kısa ve öz olmalıdır.
 • Panonun düzenine özen gösterilmeli, grafikler ve resimler çerçevelenmeli, altlarına ne oldukları yazılmalıdır.
 • Sergilenen eşyanın, deney ya da gösterinin bütün özellikleri rahatça görülmelidir.

 

 • PROJE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/ teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hâkimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

Jüri değerlendirilmesinde aşağıdaki tabloda bulunan kriterlere göre puanlama yapılacaktır.

 

  A) PROJE İÇERİĞİ                                                                            ( 65 PUAN)
1 Seçilen proje konusunun güncelliği 10 puan
2 Projenin amacının net olarak belirlenmesi 15 puan
3 Konunun açık bir biçimde tanımlanması 10 puan
4 Kullanılan metot ve materyallerin öğrencinin düzeyine uygun olması ve materyallerin net olarak belirtilmesi 15 puan
5 Sonuçların bilimsel gerçeklerle uyumlu biçimde olması 10 puan
6 Kaynakların belirtilmesi 5 puan
  C) GÖRSEL SUNUM                                                                        (10 PUAN)
1 Yazılı materyallerin kolayca okunabilir ve anlaşılır olması 5 puan
2 Görsel materyallerin konuyla bağlantılı ve anlaşılır olması 5 puan
  C) SÖZLÜ SUNUM                                                                         ( 25 PUAN )
1 Projede ne yaptığını net ve açık bir biçimde ifade edebilme 10 puan
2 Projeyi sunarken kendinden emin olma ve sorulan sorulara
anlaşılır bir dille net bir biçimde cevap verebilme
10 puan
3 Kendine tanınan süreyi iyi değerlendirme 5 puan
  TOPLAM 100 PUAN

 

 

 

 1. İLETİŞİM

Fenerbahçe Eğitim Kurumlarında düzenlenecek olan yarışmanın programa uygun ve sorunsuz gerçekleşmesi için, herhangi bir problemde aşağıdaki kişilerden yardım alabilirsiniz.

Şule HACIAĞAOĞLU

Fenerbahçe Eğitim Kurumları Fen-Matematik Bölüm Başkanı

0505 442 16 74                  0216 466 19 07                  sulehaciagaoglu@fenerbahce.k12.tr

 

İlknur ARSLAN

Fenerbahçe Eğitim Kurumları Biyoloji Öğretmeni

0532 684 54 32   0216 466 19 07                  ilknurarslan@fenerbahce.k12.tr

Katılım Formu İndir