POTANSIYEL ENERJILI BALIK YETIŞTIRME

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Projenin Amacı: Potansiyel enerjinin balık üzerindeki olumlu etkilerinin araştırılması.

Projenin hedefleri:1-Kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümünün canlılar üzerindeki etkilerini araştırmak.

2-Potansiyel enerjinin balıklar üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemek.

Proje çalışmalar sırasında gerçekleşen faaliyetler: Kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümünün olumlu etkilerini araştırmak için farklı yüksekliklerde yetiştirilmek üzere iki tane akvaryum balığı temin edildi aynı yem ile aynı saatlerde beslendi. Yüksekte yetiştirilen akvaryum balığının kinetik enerjinin potansiyel enerjiye çevrilmesinden dolayı daha sağlıklı olduğu gözlemlendi.

Kullanılan yöntemler: Araştırma yapma, gözlem yapma, grup çalışması.

Ulaşılan Sonuçlar:1-Potansiyel enerjinin balıkların gelişimini olumlu etkilediği görüldü.

2-Yüksek bölgelerde yetişen balıkların tüketilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Sonuçların Değerlendirilmesi: Canlıların gelişiminde enerji dönüşümlerinin etkili olduğu sonucuna varıldı.

Proje Konusu İle Literatür Taraması:  1-wikipedia.org

2. akvaryum.com

Faaliyetlerin Takvimi: – 30 ekim problem tespiti, hipotez kurulması.

– 16 kasım 31 aralık malzemelerinin temini

– 1-15 kasım literatür taraması

– 1-18 ocak projenin test edilmesi

Proje bütçesi:15TL

Destek alınan kurum ve kişiler : Danışman öğretmenimiz ve okul idaresİ