Pompeiopolis Kısa Film Festivali

Pompeiopolis Kısa Film Festivali

ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEIOPOLIS (UTAP) KISA FİLM FESTİVALİ

KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Madde 1 – Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis (UTAP) Kısa Film Festival Yarışması

UTAP Kısa Film Festival yarışması, “öğrenci filmleri ve genel katılım” üst başlıklarında ve “kurmaca ve belgesel” kategorilerinde olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; yarışmaya sadece başvuru koşullarına uygun özellikte filmler katılacaktır.

Madde 2 – Kısa Filmlerin Konusu ve Kategoriler

UTAP Kısa Film Festival yarışması, “öğrenci filmleri ve genel ” üst başlıklarında ve her üst başlık için ayrı ayrı “kurmaca ve belgesel” kategorilerinde olmak üzere toplam 4 kategoride yapılacak olup, kısa filmin hangi kategoride yarışacağı bilgisi, yarışmacının web sitesine yapacağı film yüklemesi esnasında kendisi tarafından belirlenecektir.

Bu bilgilendirmeye rağmen yine de konu hakkında bir ihtilaf çıkması halinde, kategoriyi belirleme yetkisi, Yarışma Büyük Jürisi’ne ait olacaktır. Yarışmaya, kategori bazında yeterli sayıda başvurunun bulunmaması halinde, kategori birleştirmeye veya o kategoride ödül verilmemesine Altın Sarımsak Kısa Film Festivali Ana Komitesi karar verecektir.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis (UTAP) Kısa Film Festivali Yarışmasına katılacak filmlerin konusu serbesttir.

Madde 3 – Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis (UTAP) Kısa Film Yarışması

Kayıt Ve Son Katılım Tarihleri

Yarışmaya katılmak için başvuru tarihleri 02.04.2018 – 16.09.2018 arasıdır. Festival yarışmasına katılacak filmlere ilişkin başvurular, filmler için web sitesi www.filmfestivali.kastamonu.edu.tr adresi içerisinde tahsis edilmiş alana filmin yönetmeni veya kanuni temsilcisi tarafından yüklenerek yapılacak olup; başvuruların yükleme işlemine ilişkin yönerge ve diğer kurallar web sitesinde yayımlanacaktır. Web sitesi vasıtasıyla yapılacak başvurularda filmlerle ilgili yüklemeden kaynaklanan teknik sorunlar ve bu nedenle yarışmaya katılamama durumlarında sorumluluk tamamen başvuru sahibine aittir. Toplu yüklemelerde, yönetmenin kanuni temsilcisi tarafından yüklemesi yapılan filmler yarışma dışı bırakılır. Kanuni temsilcilerini yönetmen bilgilerini ve temsil belgelerini ibrazları zorunludur. Bu konuda karar yetkisi Büyük Jüri ve Festival Komitesine aittir.

Madde 4 – Filmlerin Teknik Özellikleri

• Katılan eserler 20 dakika ile sınırlı olacaktır. (Bu süreye jenerik dahildir) Bu süreyi aşan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Katılan filmler renkli ya da siyah/beyaz olabilir.

• Ekran Boyutu 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35 formatlarından biri olabilir.

• Filmlerin ses durumu katılım formunda; Optik, Dolby Stereo şeklinde belirtilecektir.

• Yarışma dili İngilizce veya Türkçe olup filmler bu diller dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise Türkçe ya da İngilizce alt yazılı olması zorunludur.

Madde 5 – Filmlerle Birlikte Web Sitesine Yüklenecek Dokümanlar

Katılımcıların festivale kabulü için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak aşağıda açıklandığı şekliyle yarışmaya ait web sitesinde ilgili alanlara yüklemesi gerekmektedir.

• Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

• Film özeti en çok 400 (dört yüz) karakter olarak ilgili alanda yer almalıdır.

• Yönetmen biyografisi ve filmografisi ilgili alanda yer almalıdır.

• En çok 4 (dört) kamera arkası görüntü fotoğrafı maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.

• Yönetmen fotoğrafı maksimum 640*480 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.

• Filmin tanıtım afişi maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.

• Varsa filmin katıldığı festivaller ve aldığı ödüllerin listesi ilgili alanda yer almalıdır.

Yarışacak filmler için;

• Katılan Filmlerin yapım süreçleri Ocak 2017 tarihinden sonra tamamlanmış olmalıdır. Bu tarihten daha önce tamamlanmış filmler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

• Festivalin gösterim bölümünde yer alacak filmlere Festival Komitesi karar verecektir.

• Daha önce başka yarışma veya festivallere katılmış filmler festivale katılabilir.

• Festival Düzenleme Komitesinde ve Yarışma Jürisi içerisinde yer alan üyeler ve bu kişilerin birinci derece yakınları bu yarışmaya film göndererek katılamazlar.

• Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.

• Eser sahibi, filminin 3. şahıslar tarafından görülmesini istemiyor ise filmini, Festival Komitesince uygun görülmüş video yüklemesine uygun mecraya festival web sayfasında tariflenmiş komutlara uygun olarak yükleyecek ve videonun üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesini engelleyecektir.

• Festivale ve yarışmaya katılan eserlerin; ticari olmayan mecralarda tanıtım veya etkinlikler kapsamında, festivali temsilen kısmen ya da bütünüyle, tek ya da toplu gösterimleri konusunda festival komitesi insiyatif kullanabilecektir.

Madde 6 – Jüri Tesisi

Yarışma filmleriyle ilgili oluşturulacak seçici kurulların oluşturulması, festival düzenleme kurulunun yetkisindedir. Katılımcı film sayısına bağlı olarak bir Ön Jüri oluşturulabileceği gibi, değerlendirmeler doğrudan bir Büyük Jüri ekibi tarafından yapılabilecektir. Ön jüri oluşturulması durumunda, her kategoriden en az 10’ar film Büyük Jüri’nin önüne çıkarılacak, Büyük Jüri değerlendirmesini ön elemeyi geçmiş bu filmler içinde gerçekleştirecektir.

Madde 7 – Ödüller

• Kategori Ödülü: Yarışmayla ilgili oluşturulan kategoriler ve sıralama sonucunda verilecek ödüller yukarıda listelenmiştir. Büyük Jüri ve festival düzenleme komitesi gerek görmeleri durumunda, ödülleri filmler arasında paylaştırma ya da belirlenen ödüller dışında özendirici ya da takdir edici çeşitli ödülleri bu listeye ekleyebilecektir. Ayrıca festival sponsorları içinden var olan ödüller dışında ödül vermek isteyenler, festival komitesi tarafından değerlendirilip uygun bulunursa, bu ek ödüller de ödül töreni sırasında verilebilecektir.

• Değerlendirmeler sonucu, Yarışma Jürisinin bir veya birden fazla filme mansiyon ödülü verme yetkisi vardır.

Derece alan eserler ödül töreninde açıklanacak ve festival web sayfasında ilan edilecektir.

Madde 8 – Sorumluluk

• Festival Komitesi, gönderilen filmlerin web sayfasına zamanında yüklenememesinden, yükleme sırasında doğacak hasarlardan ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk almaz.

• Festival Komitesi, festivalin genel amaçlarına uygun görmediği ya da toplumsal değerlere aykırı bulduğu filmleri festival ve yarışma dışında bırakabilir. Bununla ilgili herhangi bir açıklama ya da yorum yapmak zorunda bırakılamaz.

• Yarışmacılar belirtilen kuralları okuyup kabul ettiklerini, festival web sitesi üzerindeki ilgili kutucuğu işaretleyerek teyit ederler.

Madde – 9 Yürütme

Festival Yarışmasını yürütme yetkisi, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis (UTAP) Kısa Film Festivali düzenleme Komitesi ve Festival Büyük Jürisine ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme ve çözme yetkisi Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis (UTAP) Kısa Film Festivali Düzenleme Komitesi ve Festival Büyük Jürisi