Pnömatik

Pnömatik
Pnömatik

Pnömatik, Basınçlı havanın davranış ve özelliklerini inceler. Bu bilim dalı, termodinamik, gaz dinamiği, mekanik kontrol tekniği gibi birçok bilim dalını kapsar. Modern endüstriyel sistemlerde pnömatiğin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Yunanca kökenli olup nefes anlamına gelen “pneuma” kelimesinden türetilmiştir.

Endüstrideki Yeri Ve Önemi
Endüstriyel sistemlerde pnömatiğin kullanım alanları oldukça geniştir. Bir fabrika projesi hazırlanırken elektrik, ısıtma, soğutma, havalandırma gibi tesisatların yanı sıra basınçlı hava tesisatı da hazırlanmaktadır.
Orta ve büyük ölçekli işletmelerin tamamı, küçük işletmelerin ise bir kısmında pnömatik
sistemler kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi gibi pnömatik enerjinin de işletmelerde önemli bir yeri mevcuttur

Sabit ve hareketli uygulamaların büyük bir bölümünde basınçla sıkıştırılmış ortam havası kullanılır. Bunun en büyük iki nedeni kaynak temininin devamlılığı ve ortaya herhangi bir zararlı atığın çıkmıyor olmasıdır. Pnömatik sistemlerdeki ortam havası, kullanıldıktan sonra genellikle ortama geri verilir.

Bazı küçük, bağımsız ortamlarda çalışan sistemler nitrojen ve karbondioksit gazları gibi solunum sorunlarına yol açabilecek gazlarla çalışabilirler. Saf oksijen, ortamda solunum açısından sıkıntı yaratmaz ancak çok yanıcı olduğu için pnömatik uygulamalarda da kullanılmaz.

Pnömatiğin Genel İtibariyle Uygulama Alanları

 • Otomasyon ve robotik uygulamalar
 • Dolum ve ambalaj makineleri
 •  Temizlik işlemleri
 • Boyama işlemleri
 • Montaj hatları
 • CNC makineleri
 • Vakum uygulamaları
 • Tekstil sanayi
 • Gıda sektörü
 • Enerji dönüşüm santralleri
 • Gemi ve denizcilik endüstrisi
 •  İş makineleri ve motorlu araçlar
Pnömatik piston
Pnömatik piston

 

Pnömatik
Pnömatik bir devre örneği

 

Pnömatik Sistemlerin Üstünlükleri Ve Olumsuz Yönleri
Basınçlı havanın en basit kullanımı temizlik amacıyladır. Pnömatik
el aletleri yardımıyla taşlama, vidaların sıkılması ve sökülmesi vb. amaçlarla kullanılır.
Basınçlı hava, enerji taşıyabilir konumdadır, yanıcı ve patlayıcı değildir. Bu yüzden
endüstriyel uygulamalarda doğrusal, dairesel ve açısal hareketlerin eldesi için
yaygınca kullanılır.
Pnömatik devre elemanları basit yapılı olup bakım ve montajı kolaydır. Devre
elemanlarının fiyatları düşüktür. Ürünlerin çoğunluğu standart ölçülerde üretildikleri için kolay  temin edilirler.
Pnömatik enerji maliyetinin ve sızıntı oranlarının yüksek olması olumsuz yönleridir.
Bazı uygulamalarda verimlilik %20 seviyelerine kadar düşebilir. Hava içindeki nem, basınçlı hava kullanımını sınırlar. Gıda, tıp, elektronik, kimya sanayinde basınçlı hava iyi
derecede şartlandırılmalıdır.