PİSTONLU ÇÖP KUTUSU

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Katı ambalaj atıkları olarak plastik, teneke ve karton kutuların toplanırken birbirinden ayrılmasını ve bu atıkların hacimlerini küçülterek daha az yer kaplamalarını sağlayacak bir çöp kutusunun geliştirilmesi. 1.Çevre ile uyumlu atık yönetimine destek olmak. 2.Katı atıkların cinslerine göre birbirinden ayrı olarak toplanması 3.Toplanan atıkların hacimlerini azaltılarak çöp yığınlarını küçültmek Önemli bir çevre sorunu olan atıkların toplanma ve depolanmada yaşanılan problemin kaynağını yok edecek maket bir çöp kutusu tasarladık.Maket, farklı türdeki ambalaj atıklarının atılacağı 3 bölmeden oluşuyor. Üst bölümde yay sistemi ile hareket eden piston sayesinde ambalaj atıkları ezilerek, hareketli ara kapaklarla alt kısma geçmektedirler.Pistonlu çöp kutumuzun amabalaj atıklarını ne kadar sıkıştırdığını ve alandan ne kadar kazanç sağladığını hesapladık.Projenin gerçekleştirilebilmesi için araştırma yöntemini kullanarak bilgileri elde ettikten sonra, elde edilen bilgilerden yola çıkarak problemin çözümü için maket oluşturarak modelleme yöntemini kullandık. Modelimizden yararlanarak atıkların hacimlerindeki değişimleri görebilmek için ölçümler ve hesaplamalar yaptık. Gerçekleştirilemeyen faaliyet olmamıştır. Tüm faaliyetler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.Projemizle katı atıkları cinslerine göre ayrı şekilde kaynağında toplayacak pistonlu çöp kutusu hazırlanmıştır. Hacimleri küçültülen ambalaj atıkları çöp yığınlarında alandan kazanç sağlamaktadır. Maketimiz ile sıkıştırılarak hacimleri küçültülen ambalaj atıklarından; 330mllik teneke kutunun hacmi 25mle, 200mllik süt kutusunun hacmi 20mle, 500mllik pet şişenin hacmi 100mle kadar düşmektedir.Sıkıştırma sonucunda, teneke kutu %92,42, karton kutu %90, pet şişe %80 alandan kazanç sağlanmıştır.Oluşturduğumuz çöpkutusu modelinin gerçeğinin yapılması durumunda çöp yığınlarındaki alandan kazancın yaklaşık olarak ortalama %90a varacağı sonucuna ulaştık. Kartondan yaptığımız modelin, metalden olanları üretilir, aktif bir şekilde kullanılırsa çöp yığınlarının azalması, onların taşınması, depolanması ve ayrıştırılması sorunu için bir çözüm yolu üretilmiş olacaktır. Böylece çevre ile uyumlu atık yönetimine destek olunacaktır.http://www.cevreorman.gov.tr/atik_01.htm EKOLOJİ; Spurgeon, R.; TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları; Nisan 1998; say 14, 34 Fizik; Challoner, J.; TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları; Şubat 2005; say 16, 17http://www.ntv.com.tr/news/269682.asp, EKOLOJİ; Spurgeon, R.; TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları; Nisan 1998; say 14, 34 Fizik; Challoner, J.; TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları; Şubat 2005; say 16, 17