Pisa sınavlarında Türkiye kaçıncı sırada? 2021

blogger
Ahmet DOKUMACI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye sonuçlarını, Bakanlık’ta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

TIMSS’in, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme kurumu (IEA) tarafınca dört senelik periyotlarda gerçekleştirilen bir başarı seyretme araştırması bulunduğunu belirten Selçuk, araştırma ile 4 ve 8’inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiğini beyan etti.

Türkiye’nin, araştırmaya 8’inci sınıf düzeyinde 1999, 2007, 2011, 2015 ve 2019’da; 4’üncü sınıf düzeyinde ise 2011, 2015 ve 2019’da katıldığını aktaran Selçuk, Türkiye’nin, TIMSS 2019 döngüsüne kadar fen ve matematik alanlarında averaj başarısını zamanla artırdığını ancak TIMSS değerlendirmelerinde bir referans olarak önde gelen ölçek orta noktası olan 500 puanın altında yahut ölçek orta noktası düzeyinde performanslar gösterdiğini söylemiş oldu.

Türkiye’nin, 2019’da ilk kere 4’üncü derslik düzeyindeki uygulamaya 5’inci sınıf öğrencilerinden oluşan örneklemle katılmış olduğunu dile getiren Selçuk, “Çünkü Türkiye’de 4’üncü derslik öğrencilerinin averaj yaşı, TIMSS averajından düşüktür. TIMSS 2015 ve 2019 döngülerine 4’üncü derslik düzeyinde katılan ülkelerdeki öğrencilerin averaj yaşı 10,2’dir. Türkiye’de ise 4’üncü sınıf öğrencilerinin averaj yaşı 9,7 olarak belirlendi.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin PISA sonuçları

OECD tarafından 79 ülkeden 15 yaş grubu 10 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla meydana getirilen PISA 2018 test neticeleri 2019 Aralık ayında açıklanmıştı.

Okuma becerileri alanında ortalama puan 453, 37 OECD ülkesinin averaj puanı ise 487 olarak hesaplanmıştı.

Fende averaj puan 458, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 olarak belirlenirken, matematik alanında ortalama puan 459, 37 OECD ülkesinin averaj puanı 489 olmuştu.

Okuduğunu anlamada 555 puanla, matematikte 591 puanla ve fen bilimlerinde 590 puanla Çin birinci olmuştu.. Onu sırasıyla Singapur, Hong Kong ve Estonya izlemişti.

Türkiye okuduğunu anlamada 466 puan, matematikte 454 puan ve fen bilimlerinde 468 puan alarak OECD averajının altında kalmıştı.

TIMSS araştırması nedir?

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 1995 yılından itibaren dört yıllık döngülerle uygulanan belirlenmiş derslik düzeylerindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir uluslararası tarama araştırmasıdır.