PISA Sınavı Nedir?

Orhan Yağızer Çınar
Orhan Yağızer Çınar

“PISA (Programme for International Student Assessment) yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı.”

PISA, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından 1997 yılında geliştirilen üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulanan beceri, yetkinlik ve bilgi düzeyinin ölçüldüğü uluslararası bir araştırmadır.

PISA çalışmasının amacı eğitimde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyadaki öğrencilerin başarısını karşılaştırmak ve test etmektir.

PISA’da 15 yaş grubundaki öğrencilerin, matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri hakkında veriler toplanıyor. Bunun yanında öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okullarındaki eğitim ortamları vb. alanlarda da veriler toplanmakta.

PISA Kimler Tarafından Yürütülüyor?

PISA, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından yürütülen bir eğitim araştırmasıdır. Araştırmada kullanılan testlerin ve anketlerin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması, uluslararası raporların hazırlanması gibi işlemler PISA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konsorsiyum ile yürütülüyor.

PISA’nın ulusal düzeyde çeviri ve uyarlamasını ise ulusal merkezler gerçekleştiriyor.

PISA Hangi Okullara Uygulanıyor?

Araştırmaya katılan ülkelerde, örgün öğretime devam eden 15 yaş öğrencilerin bulunduğu bütün okullar bu araştırmaya katılabilir. Ülkemizdeki (Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi) öğrencileri PISA’ya katılabilir.

Peki, Türkiye PISA Sınavında Dünyada Kaçıncı Sırada?

En son yapılan PISA sınavına göre- 3 Aralık 2019’da açıklandı- Türkiye’deki öğrenciler ortalamanın altında kalarak 37 OECD ülkesi içinde 31. oldu. Ülkemizde 186 farklı okuldan 6 bin 890 öğrenci PISA testine girdi.

Öğrencilerimiz, okuma becerilerinden 466, matematik okuryazarlığından 454, fen bilimleri okuryazarlığından ise 468 puan aldı.

Öğrencilerimiz Başarılı Mı?

PISA sınavının sonuçlarında görüldüğü gibi ülkemiz, eğitim konusunda sınıfta kalıyor ve acilen eğitim alanında reaksiyona geçmek gerekiyor. 37 OECD ülkesi içerisinde 31. sırada olan bir ülke dünyanın en güçlü 10 ekonomisine girmeyi bırakın, dünyanın en güçlü 20 ekonomisine bile giremez. Eğer reaksiyona geçmeyip gerekli çalışmaları yapmazsak, gün geçtikçe ülkemiz kendini daha da geri sıralarda bulabilir.

Orhan Yağızer Çınar

Referanslar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararası_Öğrenci_Değerlendirme_Programı

https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment

https://www.sozcu.com.tr/2019/egitim/pisa-nedir-pisa-neleri-olcuyor-olcum-kriterleri-neler-5486149/