Ana SayfaÖzel Ders BlogPISA Sınav Soruları & PISA Türkiye Raporları 2022 2018 2015

PISA Sınav Soruları & PISA Türkiye Raporları 2022 2018 2015

PISA sınav soruları, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmek için kullanma becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır. Sorular, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, bilgi kullanma ve iletişim becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

PISA sınav soruları, çoktan seçmeli, açık uçlu ve karmaşık sorular olarak sınıflandırılabilir. Çoktan seçmeli sorular, öğrencilerin doğru cevabı bir grup seçenek arasından seçmesini gerektirir. Açık uçlu sorular, öğrencilerin kendi yanıtlarını oluşturmasını gerektirir. Karmaşık sorular, öğrencilerin birden fazla bilgi ve beceriyi kullanmalarını gerektirir.

“Ülkemizin katıldığı son araştırma olan PISA 2022 uygulamasının sonuçları 2023 yılı Aralık ayında uluslararası kamuoyu ile paylaşılacaktır. Uluslararası sonuçların açıklanması ile eş zamanlı olarak ulusal rapor yayımlanacaktır.” MEB

PISA, üç ana alanda bilgi ve becerileri ölçmektedir:
Okuma
Matematik
Fen Bilimleri

PISA Türkiye Raporları

PISA 2022 Türkiye Raporu

PISA Türkiye
PISA Türkiye

PISA 2018 Türkiye Ön Raporu

PISA 2015 Ulusal Raporu 

PISA 2012 Ulusal Nihai Raporu

PISA 2009 Ulusal Raporu

PISA 2006 Ulusal Nihai Raporu

PISA 2003 Ulusal Raporu 

PISA Sınav Soruları

PISA Sınav Soruları 2018

2018 Pisa testi sorularını aşağıdaki bağlantılardan etkileşimli ve Türkçe olarak görüntüleyebilirsiniz.

Tüm soruları İngilizce dilinde PDF olarak indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

PISA Sınav Soruları 2015

2015 Pisa testi sorularını aşağıdaki bağlantılardan etkileşimli ve Türkçe olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bilim

İşbirlikçi Problem Çözme

Tüm soruları İngilizce dilinde PDF olarak indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

PISA Sınav Soruları 2006 2012

PISA 2012 ve PISA 2006’da sorulan esas uygulama, pilot uygulama  ve örnek sorularını Türkçe ve PDF olarak indirebilirsiniz.

 

PISA Direktörü Andreas Schleicher Göre Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı?

PISA testleri, öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek için farklı türde sorular içermektedir. Örneğin, okuma değerlendirmesi, öğrencilerin metinleri anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini ölçmektedir. Matematik değerlendirmesi, öğrencilerin problem çözme, istatistiksel düşünme ve veri yorumlama becerilerini ölçmektedir. Fen bilimleri değerlendirmesi, öğrencilerin fensel kavramları anlama, bilimsel süreçleri uygulama ve bilimsel verileri yorumlama becerilerini ölçmektedir.

PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. PISA, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek hayattaki zorlukların üstesinden gelmek için kullanma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymak da PISA’nın hedefleri arasında yer almaktadır.

2000 yılında uygulanmaya başlayan ve üçer yıllık dönemler halinde yapılan araştırmaya Türkiye, ilk kez 2003 yılında katıldı.

PISA sonuçları, Türkiye’nin eğitim sisteminin iyileştirilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır. PISA sonuçları doğrultusunda, öğrencilerin eğitimdeki ilerlemelerini sağlamak için gerekli önlemler alınabilir.

PISA sonuçlarının Türkiye’de eğitim politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynaması beklenmektedir. PISA sonuçlarına göre, Türkiye’deki eğitim sisteminde aşağıdaki alanlarda iyileştirme yapılması gerekmektedir:

  • Öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi
  • Öğrencilerin matematik becerilerinin geliştirilmesi
  • Öğrencilerin fen bilgisi becerilerinin geliştirilmesi
  • Öğrencilerin öğrenme motivasyonunun artırılması
  • Öğrencilerin öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi

PISA sınav soruları sonuçları, Türkiye’nin eğitim sisteminin iyileştirilmesi için önemli bir yol haritası sunmaktadır.

PISA hangi okullarda uygulanmaktadır?
15 yaş grubu öğrencilerinin eğitim öğretim gördüğü tüm okullar.

– Ortaokul
– Anadolu Lisesi
– Fen Lisesi-
– Sosyal Bilimler Lisesi
– Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
– Spor Lisesi
– Anadolu İmam Hatip Lisesi
– Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
– Çok Programlı Anadolu Lisesi

PISA neyi ölçmektedir?
PISA’da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; matematik okuryazarlığı, fen Bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri konu alanlarının yanı sıra, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.

PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

PISA kimler tarafından yürütülmektedir?
PISA; kısa adı OECD olan “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın bir eğitim araştırmasıdır. Bu araştırma, OECD Eğitim Direktörlüğü’ne bağlı olan PISA Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Araştırmada kullanılan testlerin ve anketlerin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması, uluslararası raporun hazırlanması gibi işlemler, PISA Yönetim Kurulu gözetiminde belirlenen bir konsorsiyum tarafından yapılmaktadır.

PISA’nın ulusal düzeyde çeviri ve uyarlama işlemlerinin yapılması, araştırmanın uygulanması, analizlerin yapılması ve ulusal raporun hazırlanması gibi işlemler ise araştırmaya katılan her ülkede belirlenen ulusal merkezler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.