PISA Direktörü Andreas Schleicher Göre Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı?

Özel Ders Öğretmenleri
Özel Ders

Andreas Schleicher, PISA (Programme for International Student Assessment) direktörü olarak, dünya çapındaki eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına ve iyileştirilmesine odaklanan bir araştırma projesi olan PISA programını yönetmektedir. Schleicher’e göre, başarılı bir eğitim sistemi, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

1. Öğrenci merkezli olmalı: Eğitim sistemi, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmalı ve öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmelidir.

2. Yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeli: Eğitim sistemi, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini teşvik etmeli ve eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini desteklemelidir.

3. Küresel bir bakış açısına sahip olmalı: Eğitim sistemi, öğrencilerin küresel bir bakış açısına sahip olmalarını teşvik etmeli ve kültürel farklılıkların farkında olmalarını sağlamalıdır.

4. Teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalı: Eğitim sistemi, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere daha iyi öğrenme deneyimleri sunmalı ve dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.

5. Öğretmenlerin eğitimi ve gelişimi desteklenmeli: Eğitim sistemi, öğretmenlerin eğitimi ve gelişimini desteklemeli ve onlara sınıf içinde daha etkili bir şekilde öğretme becerileri kazandırmalıdır.

6. Verilerin kullanımı önemsenmeli: Eğitim sistemi, öğrenci başarıları ve eğitim kalitesi ile ilgili verileri toplamalı ve analiz etmeli, bu verileri kullanarak sürekli iyileştirme için stratejiler belirlemelidir.

Andreas Schleicher, başarılı bir eğitim sistemi için bu özelliklerin yanı sıra, eğitim sisteminin öğrencilerin karakter, değerler ve empati gibi sosyal ve duygusal becerilerini de desteklemesi gerektiğini belirtmektedir.