PISA 2018 Pilot Uygulaması Türkiye Geneli

PISA 2018 Pilot Uygulaması Türkiye Geneli

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) araştırmasının bir sonraki döngüsü olan PISA 2018 uygulamasına ilişkin Pilot Uygulama, 15 il ve 48 okulun katılımı ile 18-21 Nisan 2017 tarihleri arasında bilgisayar tabanlı değerlendirme olarak gerçekleştirildi.

PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı-OECD tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı eğitim araştırmalarından biridir. 2000 yılından itibaren üç yılda bir yapılan bu araştırmayla OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %90’ı) 15 yaş grubu öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip oldukları değerlendirilmektedir. Ülkemiz bu araştırmaya 2003 yılından itibaren katılmaktadır.

PISA çalışması, örgün eğitime devam eden 7. sınıf üzeri ve 15 yaş grubu öğrencilerin öğretim programlarında ele alınan konuları (matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri) ne dereceye kadar öğrendikleri değil, günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında sahip oldukları bu bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

PISA’nın bir sonraki döngüsü olan PISA 2018 uygulamasına ilişkin PISA 2018 Pilot Uygulaması, örneklemde yer alan 48 okulun katılımı ile 18-21 Nisan 2017 tarihleri arasında bilgisayar tabanlı değerlendirme olarak gerçekleştirilmiştir. PISA 2018 Nihai Uygulaması, Uluslararası Merkez tarafından belirlenecek örneklemde yer alacak okulların katılımı ile Nisan 2018’de gerçekleştirilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.