PISA 2009 Ulusal Ön Raporu

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, ulusal boyutta yapılan öğrenci başarısını belirleme
çalışmalarını uluslararası boyutta da sürdürmek, kendi öğrencilerinin başarı düzeylerini ve
eğitim sistemini diğer ülkelerin verileri ile karşılaştırarak güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerini
belirlemek için uluslararası çalışmalara katılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı – PISA’dır (The Programme for International Student
Assessment).

Ekonomik  İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı – OECD (Organisation for Economic Co-
Operation and Development) tarafından düzenlenen PISA, öğrencilerin, matematik, fen ve
okuma becerileri alanlarındaki bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği uluslararası en büyük
eğitim araştırmalarından biridir. Üç yılda bir yapılan bu araştırmayla, OECD üyesi ülkeler ve
diğer katılımcı ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %90’ı) 15 yaş grubu
öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne
ölçüde sahip oldukları değerlendirilmektedir. 
PISA projesinde zorunlu eğitimin sonuna gelen 15 yaş grubu öğrencilerin sadece
öğrendiklerinin ne kadarını hatırlayabildiklerinin değil, aynı zamanda öğrendiklerini okulda
ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliklerinin; karşılaşacakları yeni durumları
anlamak, sorunları çözmek, bilmedikleri konularda tahminde  bulunmak ve muhakeme
yapabilmek için bilgi ve becerilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin belirlenmesi
hedeflenmektedir. Bu amaç, PISA’yı diğer değerlendirme yaklaşımlarından ayırmaktadır.
PISA projesine katılan ülkelerdeki öğrencilerin okuma becerileri, matematik ve fen
alanlarındaki başarılarının değerlendirilmesinin yanında eğitim çıktılarını ve öğrencilerin
başarı düzeylerindeki faklılıklarını da görmek mümkün olmaktadır. PISA projesindeki temel PISA 2009 ULUSAL ÖN RAPOR BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ  2 
değerlendirme çerçevesi, üç yılda bir yapılan uygulamalar arasında karşılaştırma yapabilmek
amacıyla değiştirilmemektedir. Bu durum, uzun vadede, ülkelerin eğitim standartlarındaki
gelişmeleri politika değişiklikleri ile ilişkilendirmelerine ve uluslararası kriterlere göre eğitim
çıktılarındaki değişim hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak sağlamaktadır. 
Dünya genelinde, politika belirleyiciler kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri
düzeylerini, projeye katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle
karşılaştırmak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla standartlar oluşturmak (örneğin
ülkeler tarafından elde edilen ortalama puanlar, ülkelerin eğitim çıktıları ve eğitim
fırsatlarında eşitliği en yüksek düzeyde sağlama kapasiteleri) ve eğitim sistemlerinin güçlü ve
zayıf yönlerini belirlemek için PISA sonuçlarını kullanmaktadır.