Pınar Özel Eğitimli Çocuklar Resim Yarışması

Çocuklar Resim Yarışması

Özel Eğitimli Çocuklar arası Resim Yarışması’nın konusu Serbest olarak belirlenmiştir.

PINAR ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

HEDEF KİTLE
• Yarışmaya özel eğitimli ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilirler.

KONU
• Yarışmanın konusu “serbest- çocukların hayal gücü ” olarak belirlenmiştir.

KOŞULLAR

• Yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)

• Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir.

• Resimler en geç 1 Nisan 2019 tarihine kadar “Sayın Ender Akgün adına – Yaşar Birleşik Pazarlama : Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi No: 44 ÜMRANİYE/İSTANBUL” adresine gönderilmelidir.

• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, sınıfı, okulu ve okul adresi, ili, ilçesi, coğrafi bölge bilgisi ve okul telefon numaraları açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçlan hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle haklarında aleyhlerine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

• Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, Prof. Mümtaz Sağlam önderliğinde uzman beş kişilik bir seçici kurul tarafından Mayıs 2019’da yapılacaktır.

• Yaşar Topluluğu şirketleri çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma sonuçları 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde ve “pinarlayasam” Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında yayınlanacaktır.

• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basın yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLLER
• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, toplam 1 öğrenciye, Haziran 2019 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, 1 Samsung Galaxy Tab A 8 inç hediye edilecektir.
• Pınar Resim Yarışması’na katılarak jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 2 öğrenciye de, Haziran 2019 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir. Yarışmaya katılan her öğrenciye, kendilerine teslim edilmesi amacı ile okullarının adresine, katılım sertifikası gönderilecektir.

• Yarışmaya katılan öğrencilere, yarışmaya katıldıklarına dair sertifika gönderilebilmesini teminen, okul müdüriyeti veya resim öğretmeni tarafından, resimlerle beraber, katılımcı listesinin de, 1 Nisan 2019 tarihine kadar, ’Sayın Ender Akgün adına – Yaşar Birleşik Pazarlama : Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi No: 44 ÜMRANİYE/İSTANBUL” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

• Pınar, hediye edeceği Samsung Galaxy Tab A 8 inç cihazım, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar. Cihaz ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

İRTİBAT
Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr’ internet adresine, 4447627 numaralı Pınar İletişim Merkezine veya 0216 528 48 00 (Dahili 5705 ) Ender Akgün’e başvurabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin