Pimapen Kısa Film ve Animasyon Yarışması

Pimapen Kısa Film ve Animasyon Yarışması

Yarışmanın teması “Mizah Diliyle Senin Pencerenden Hayat” olarak, kısa film ve animasyon türünde belirlenmiştir.

 1.Yarışmaya sinema, video ve dijital formatlarda yapılmış KISA FİLM ve ANİMASYON türündeki MİZAH temalı filmler katılabilir.
2.Yarışmaya T.C. uyruklu olan amatör ve profesyonel herkes katılabilir. (PİMAŞ çalışanları yarışmaya katılamaz).
3.Yarışmaya, süresi 3 dakikayı aşmayan filmler katılabilir.
4.Yarışmaya katılacak filmlerde pencerenin yer aldığı bir kare olması zorunludur.
5.Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu www.facebook.com/pimapen.com.tr sayfasından sağlayabilirler.
6.Katılma ve ön eleme için filmin PAL versiyonu, 2 adet DVD kopya ile gönderilecektir. (Kopyaların her medyada çalışabilir olmasına özen gösterilecek olup DVD göndermeyenler ön elemeye alınmayacaktır.)
7.Film ile birlikte; Filmin adı, Yapım Yılı, Süresi, Yönetmeni, İletişim Bilgileri ve katılımcının yarışma koşullarını kabul ediyorum yazısının yer aldığı imzalı bir belge gönderilecektir.
8.Yarışmaya, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra hazırlanmış olan filmler katılabilir. Mizah Diliyle Senin Pencerenden Hayat Kısa Film yarışması dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak,söz konusu bu yarışmalardan doğan bir yükümlülük olmadığı takdirde katılmaya engel değildir.
9.Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek, ticari amaç gözetmeksizin PİMAŞ’ın etkinliklerinde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.Yarışmaya katılan filmler bir ekip tarafından yapılmış olsada, başvuru tek bir yönetmen adı ile yapılabilir.
10.Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı PİMAŞ’a aittir. Bu yapıtlar PİMAŞ’ın içinde bulunduğu topluluğa ait kuruluşlarda da kullanılabilir ya da yayımlanabilir. PİMAŞ tüm projeleri basılı veya elektronik ortamda kamuoyuyla paylaşabilir. Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı yalnızca Pimaş’a aittir. Eserin sahibi ve/veya yönetmeninin söz konusu eserin kullanım hakkını, ticari amaçla veya herhangi bir şekilde üçüncü şahıslara vermesi, eseri çoğaltması, dağıtması yasaktır. Ödül sahibinin işbu şartnameye aykırı davranması halinde Pimaş’ın ödülün iadesini talep etme hakkı olduğu gibi, uğradığı zararların tazminini talep hakkı saklıdır.
11.Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.
12.Filmler ilk olarak Ön Jüri tarafından ön elemeden geçirilip asıl jüri tarafından değerlendirilecek filmler belirlenecektir.
13.Asıl Jüri ödüle değer film bulamadığı taktirde yarışmayı iptal edebilir veya belirlenen ödüllerin yanı sıra mansiyon ödülü de verebilir.
14.Yarışmaya eser verecek olan kişiler, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
15. Yarışmaya filmlerin son gönderim tarihi 15 Mart 2012 mesai saaati bitişi olup postadaki vb. gecikmeler bu süreye dahil değildir.
16.Yarışmada kısa mizahi film ve animasyon dalında iki “En İyi Film” seçilecek ve ödüllendirilecektir. Ödülü alan eser sahipleri PİMAŞ tarafından 5.000’er TL ile ödüllendirilecektir.
17.Jüri tarafından belirlenerek ilk 10’a kalan yarışmacılar, kampanya facebook sayfasından duyurulacak olan ve Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde iki gece konaklamalı gala yemeğine davet edilecek, jurinin de katılımıyla ödül kazananlar açıklanacaktır. 
18.Katılan filmler yarışma sonrası iade edilmez. Kullanım hakları Pimaş’a aittir.
19.Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.Filmin yönetmeni ve/veya eser sahibi eserinde, üçüncü kişiler açısından telif hakkı doğuran senaryo, müzik ve sair fikir ve sanat eserlerini, telif hakkı sahibi üçüncü kişilerden izin almaksızın ve kullanma izni bulunmaksızın kullanamaz. Eser ile birlikte, telif hakkını gösteren belgenin ibrazı zorunludur.Yarışmaya katılan eserde, telif hakkı alınmaksızın üçüncü kişilere ait herhangi bir fikir ve sanat eserinin kullanılması halinde, tüm sorumluluk eser sahibi ve/veya eserin yönetmenine aittir. Taraflar bu hususta Pimaş’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, üçüncü kişiler açısından telif hakkı doğuran fikir veya sanat eserinin izinsiz olarak kullanıldığının tespiti halinde, yarışmaya katılan eser ödüle layık görülmüş dahi olsa eser sahibi ve/veya yönetmenine ödülünün verilmeyeceğini, bu durumun ödül kendisine verildikten sonra tespit edilmesi halinde ise, eser sahibinin ve/veya yönetmeninin ödülü iade etmek zorunda kalacağını; bu durumdan dolayı eser sahibinin ve/veya yönetmeninin Pimaş’a herhangi bir talep ve itiraz hakkı bulunmadığını ve bu meyanda Pimaş’ın telif hakkı sahibi üçüncü şahıslara herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, eser sahibi ve/veya yönetmeninin Pimaş’ın doğan tüm zararlarını ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt ederler.
20.Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere yirmi (20) maddeden oluşmaktadır.