PİLVAK Şiir, Resim, Kompozisyon, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması 2017

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (PİLVAK)

TÜRKİYE GENELİ RESMİ/ÖZEL LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

HAVACILAR VE HAVACILIK TEMALI

ŞİİR, RESİM, KOMPOZİSYON, FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİLGİLENDİRME:

​Havacılık, insanlar tarafından üretilmiş hava taşıtlarıyla uçmak ya da uçmak için gerekli olan makinaların tasarım ve bakımlarıyla uğraşmak demektir. Daha genel bir anlamda, havacılık terimi, hava taşıtlarıyla ilgili tüm eylem, endüstri ve kurumları kapsamaktadır.

​Sivil havacılık; genel ve tarifeli hava taşımacılığını kapsayacak şekilde askeri olmayan tüm uçuşları kapsar.

​Askeri olmayan ve belli bir tarifeli hava taşımacılığı hariç her türlü uçuşu kapsayan Genel Havacılık, yelken kanatla yapılan uçuşlardan tarifesiz kargo taşımacılığına kadar geniş bir yelpazedir. İçerdiği bu geniş kapsamlı uçuşlar nedeniyle, genel havacılığı basit bir tanımla sınırlandırmak kolay değildir. Ancak en basit anlatımla genel havacılık; iş amaçlı uçuşları, özel havacılığı, uçuş eğitimlerini, balonlu uçuşları, paraşüt atlayışlarını, yelken kanat uçuşlarını, planör uçuşlarını, hava fotoğrafçılığını, motorlu yelken kanat uçuşlarını, hava ambulansı uçuşlarını, zirai ilaçlama uçuşlarını, trafik denetleme uçuşlarını, charter uçuşlarını, polis devriye uçuşlarını, orman yangını uçuşlarını ve diğer birçok farklı uçuşu kapsar.

YARIŞMANIN AMACI:

​​Havacılık konusunun gençlerin gözünden nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını görmek
Gençlerin “Havacılar ve Havacılık” temasıyla ilgili eser ortaya çıkarmalarını sağlamak,
Hayal dünyalarını görmek ve geliştirmelerine yardımcı olmak,
Edebiyat ve görsel sanatlar alanında yetenekli gençleri keşfetmek ve onurlandırmak yarışmanın temel amaçlarındandır.
Öğrencilerde var olan yenilikçi potansiyelin açığa çıkmasına katkıda bulunmak.

YARIŞMANIN KONUSU:

​Şiir, resim, kompozisyon, fotoğraf ve kısa film alanında yapılacak yarışmanın konusu; havacılar ve havacılığın ülkemizdeki gelişimi, karşılaştığı sorunlar ve gençlerin gözünden ne anlama geldiğini görebilmektir.


YARIŞMANIN TEMASI
:

“Havacılar ve Havacılık”

YARIŞMANIN SLOGANI:

“Bulutların Üzerinde”

HEDEF KİTLE:

Türkiye genelinde 81 ilde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda eğitim, öğretim alan tüm lise ve dengi okul öğrencileridir.

KATILIM KOŞULLARI:

Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir
Öğrenciler kendilerine ait birer eserle yarışmaya katılacaklardır.
Benzer konularda daha önce ödül almış eser ve öğrenciler yarışmaya katılamazlar.
Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
Uygun görülen eserler Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) tarafından belirlenen yerlerde sergilenecektir.
Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) gönderilen eserleri görsel ve yazılı basın yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.
Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak her yarışma dalı için özel koşullar ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir:

ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALI:

Şiir dalında yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini, kompozisyon dalında yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını A4 boyutunda düz beyaz kâğıda kendi el yazılarıyla yazacaklardır.
​Eserler, şiir dalında üç; kompozisyon dalında yedi A4 sayfasından fazla olmamalıdır.
Sayfaların yalnız ön yüzü kullanılacak, arka yüzler boş kalacak ve sayfalar sol üst köşeden zımbalanarak birbirine tutturulacaktır.
Şiir ve kompozisyonlar için ayrı bir kapak sayfası hazırlanacak ve kapağa öğrencinin kendi el yazısıyla adı soyadı, cinsiyeti, okulun adı, sınıfı ve numarası yazılacaktır.

RESİM DALI:

35x50cm beyaz resim kâğıdı kullanılacaktır.
Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur. (Serbest teknik)
Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim, imza vb. olmayacaktır.
Eserler paspartu ya da çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak, zarf içinde yıpranmadan teslim edilecektir.
Eserin arka yüzüne ön taraftan belli olmayacak şekilde ve öğrencinin kendi el yazısıyla adı soyadı, cinsiyeti, okulun adı, sınıfı ve numarası yazılacaktır.

FOTOĞRAF VE KISA FİLM DALI:

1. Fotoğraf dalında yarışmaya katılacak öğrenciler konuyla ilgili en az 10 fotoğrafla; kısa film dalında yarışmaya katılacak öğrenciler jenerik bölümü hariç en az beşer dakikalık iki filmle katılacaklardır.

2. Çekimler fotoğraf makinası, film makinası ve cep telefonuyla yapılabilir.

3. Fotoğrafların arka yüzüne ön taraftan belli olmayacak şekilde ve öğrencinin kendi el yazısıyla adı soyadı, cinsiyeti, okulun adı, sınıfı, numarası ve ev adresi yazılacaktır.

4. Kısa film yarışmasındaysa, adı soyadı, cinsiyeti, okulun adı, sınıfı ve numarası jenerik bölümünden önce filme dahil edilecektir.


JÜRİ VE DEĞERLENDİRME
:

a. ​Eserlerin okullarda değerlendirilmesi, okul müdürlükleri tarafından belirlenecek olan ve Şiir-Kompozisyon kategorileri için; Türk Edebiyatı-Dil Anlatım Branş Öğretmenleri, Resim-Fotoğraf-Kısa Film kategorileri için ise; Görsel Sanatlar Branş Öğretmenleri ile oluşturulacak 3 veya 5 kişilik komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Jüri için branşlarda eksiklik oluşması halinde, okul müdürlüklerince diğer branşlardan görevlendirme yapılabilecektir. Değerlendirmeler sonucu her kategoriden ayrı ayrı olmak üzere seçilecek 3 eser, ilçe milli eğitim müdürlüklerine belirlenen tarih aralığında teslim edilecektir.
b. İlçe milli eğitim müdürlükleri, okullardan gelen eserleri aynı şekilde oluşturacağı komisyonlar aracılığıyla değerlendirerek, her kategoride belirlemiş olduğu3’er eseri değerlendirilmek üzere belirlenen tarih aralığında il milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
c. ​İl milli eğitim müdürlükleri kendilerine ulaşan eserleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından takip edilen süreçleri izleyerek, her kategoriden belirlemiş oldukları 3’er eseri belirlenen tarih aralığında; Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) YEŞİLKÖY SERBESTİ CADDESİ NO:1 ŞEKERPALAS APT. D:14 BAKIRKÖY/İSTANBUL adresine göndereceklerdir.
d. ​Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK), kendilerine ulaşan eserleri; vakfın yönetim kurulu ve yönetim kurulunca daha sonra belirlenecek üyelerce oluşturulacak değerlendirme komisyonları aracılığıyla değerlendirerek, Türkiye genelinde dereceye giren eserleri belirleyeceklerdir.

ÖDÜLLER:

Vakıf jüri heyetince yapılan değerlendirme sonucu, her kategoride:

a. Birinciye: Gidiş-dönüş ve konaklama ve gezi ücretleri vakıfça ya da sponsorlarca karşılanacak şekilde üç gece Roma kalışlı İstanbul-Roma-İstanbul gezisi;

b. İkinciye: Gidiş-dönüş ve konaklama ve gezi ücretleri vakıfça ya da sponsorlarca karşılanacak şekilde üç gece Saraybosna kalışlı İstanbul-Saraybosna-İstanbul gezisi;

c. Üçüncüye: Konaklama ve gezi ücretleri vakıfça ya da sponsorlarca karşılanacak şekilde üç gece İstanbul gezisi birer saatlik simülatör uçuşu ödülü verilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Aşama Yarışma Süreci Tarih
1. Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması 23.01.2017
2. Öğrencilerin Eserlerini Okullarına Son Teslim Tarihi 10.03.2017
3. Eserlerin Okullarda Kurulacak Komisyonlarca Değerlendirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi 17.03.2017
4. Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Kurulacak Komisyonlarca Değerlendirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi 24.03.2017
5. Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Kurulacak Komisyonlarca Değerlendirilerek, Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK)’a Gönderilmek Üzere Postaya Vereceği Son Tarih 31.03.2017
6. Vakıf Jürisince Yapılacak Değerlendirme 15.04.2017
7. Sonuçların Duyurulması 02.05.2017
8. Ödül Töreni 12.05.2017

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1. Vakıf jürisince yapılan değerlendirmede her dalda ilk üçe giren eserler, Vakıf Müdürlüğünce eser sahiplerine, bağlı bulundukları, il milli eğitim, ilçe milli eğitim ve okul müdürlüklerine yazı/e-maille bildirilir. Ayrıca sonuçlar Vakfa ait http://www.pilotlarvakfi.org.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.

2. Vakıfça her dalda ilk üç dereceye seçilmiş eser sahipleriyle ebeveynleri ödül töreninin yapılacağı günden bir gün önceki 25 Nisan 2016 Pazartesi günü ?, yol (otobüs, tren veya uçak), konaklama ve diğer giderleri vakıfça karşılanmak üzere İstanbul’da olacaklardır.

ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLERİN HAK SAHİPLERİNCE KULLANILMA ŞEKİL VE SÜRESİ:

​Ödül töreni 26 Nisan 2016 ? tarihinde yer ve saati daha sonra Vakıfça belirlenen şekilde yapılır.
​Hak edilen ödül bir başkasına devredilemez.
​Dereceye giren öğrencilerden ebeveynlerinden birisi olmayan öğrenci mevcut olanla, her ikisi de olmayan öğrenci, okul müdürlüğünce belirlenen ve Vakıfça uygun görülen öğretmenle aynı etkinliklere katılabilir.

YASAL HAKLAR:

​Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş sayılırlar. Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK), yarışmaya katılan eserleri dereceye girip girmediğine bakmaksızın afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

“Havacılar ve Havacılık” temalı “Şiir, Resim, Kompozisyon, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması

TEKNİK DESTEK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

www.pilotlarvakfi.org.tr

info@pilotlarvakfi.org.tr

Şiir, Resim, Kompozisyon, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması