Phonak Duyu Sistemleri Türkiye Fotoğraf Yarışması

Phonak Duyu Sistemleri Türkiye
Fotoğraf Yarışması

Konu: “Şehrin Sesi”

Yarışma Katılım Şartları:
– Yarışma, Phonak Duyu Sistemleri, Fotoğraf Gezginleri Akademi çalışanları, seçici kurul
üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır.
– Yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf
gönderilebilir.
– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve
sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise
talep hakkı doğurmaz.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
– Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü “Phonak Duyu Sistemleri”dir.

Yayın, Telif ve Diğer Kurallar:
– Dereceye girerek ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten
itibaren süresiz olarak ve hiçbir yer ve muhteva sınırı olmaksızın, kurumun tanıtımlarında
ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanabileceği gibi yarışma sonuçlarının
duyurusu için basın organlarında da eser sahibinin ismi ile birlikte kullanılabilir. Eserlerin
kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak sponsor
firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını kabul etmektedir.
– Phonak Duyu Sistemleri, ödül ve sergileme alan eserleri yayınlarında ve basın organları
aracılığıyla yarışma duyurularında, sanatçının ismini geçirerek kullanabilir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere
ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser
gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb
konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek
ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler.
Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Phonak Duyu Sistemleri sorumlu olmayacaktır.
– Phonak Duyu Sistemleri, gerekli durumlarda fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan
isteyebilir.
– Yarışma sonuçları http://www.fotografbilgimerkezi.com – http://www.tfsf.org.tr ve
adreslerinden duyurulacaktır.
– Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu/TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve web sayfasında yayınlanacak,
ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te yer alacaktır.
– Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Yüklenmesi
– Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanabilirler.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler
kullanılmalıdır.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki
tüm harfler küçük olmalıdır.
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır.
Örnekler: “TRonderD1_ornekfoto” veya “TRoerdoD2_ornekfoto” gibi…
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında 7-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı geçmemelidir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde
tarih, isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.
Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Phonak Duyu Sistemleri
sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
• Yarışmanın Başlama Tarihi : 10 Nisan 2015
• Son Katılım Tarihi : 31 Mayıs 2015 – saat 23.00 (TSI)
• Seçici Kurul Toplantısı : 04 Haziran 2015
• Sonuç Bildirimi : 10 Haziran 2015
• Sergi ve Ödül Töreni : 13 Haziran 2015

Ödüller:
Birinci : 5.000.- TL
İkinci : 3.000.- TL
Üçüncü : 1.000.- TL
Mansiyon (3 adet) : Fotoğraf Gezginleri Akademi’de Temel Fotoğraf
Eğitimi (2015 yılı içerisinde kullanılmalıdır.)
Sergileme (En fazla 20 eser için) : 100.- TL’lik Fotoğraf Gezginleri Akademi hediye çeki
(Fotoğraf atölyeleri ve gezilerde geçerlidir. 2015 yılı
içerisinde kullanılmalıdır.)

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Ara GÜLER – Fotomuhabiri
Prof. Dr. Asım KAYTAZ – Doktor
Mehmet YILDIRIM – Phonak A.Ş. Genel Müdürü
Nadir EDE – Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Niko GUİDO – Fotoğraf Gezginleri Grubu’nun Kurucusu
Ömer Serkan BAKIR – Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni
Op. Dr. Yalçın VARNALI – Doktor
Seçici kurul en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN
Yarışma Sekreteri: Hakan ÇAĞLAV

İletişim:
Fotoğraf Gezginleri Akademi
Bağdat Caddesi No: 277 Alevok Apt. K: 1 D: 2
Caddebostan / Kadıköy – İstanbul
Telefon : 0216 360 60 18
E-posta : hakancaglav@hotmail.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/046 numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.