Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi

14-17 Kasım 2013 09:00
Çukurova Üniversitesi, Adana
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’ni “Dönüşen Peyzaj” temasıyla, 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirecektir.

5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin amacı, ülkesel ölçekte peyzajın/ kamusal alanların hızlı dönüşümünün mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerinin birlikte değerlendirilmesi, sorgulanması ve geleceğe doğru atılacak adımların ortaya konulmasıdır. Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5. Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj çerçevesinde “mevcut durum tespiti” yapmak ana hedefimizdir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele alacaktır.

5. Peyzaj Mimarlığı Kongre’sinde, yeni yasa değişiklikleri ile ülke peyzajları üzerinde sermayenin küreselleşmesi ile dönüşümün hızlandığı, piyasa mekanizmasının küresel ölçekte egemenlik kazan-dığı günümüzde, devletin ulusal kalkınma yaklaşımını, planlama/ tasarım sürecini ve yetki paylaşımını, uygulamalarda sektörlerinin yeni rolünü, kır-kent ilişkisini, yatırım politikaları sonucunda doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde oluşabilecek değişim/dönüşüm süreçlerini ve farklı ölçeklerde yaşanan peyzaj karakteri değişimini birlikte tartışmak ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz.

14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesi’nin ev sahipliliğinde gerçekleştirilecek olan 5. Kongre’de, Dönüşen Peyzajın farklı boyutlarını sizlerle ortaya koymak, değerlendirmek ve gelecek için adımlarımızı birlikte atmak üzere, bir arada olmak dileğiyle sizleri kongreye katkı sunmaya davet ediyoruz.

Kongre alt başlıkları:

– “Dönüşen Peyzaj” ve Kentler
– “Dönüşen Peyzaj” ve Kamu Yönetimi-
Kalkınma Planları/ Yerel Yönetimler/
Yerelleşme
– “Dönüşen Peyzaj” ve Bitki Örtüsü/ Bitki
Materyali/ Ulusal Üretim Politikası
– “Dönüşen Peyzaj” ve Çukurova
– “Dönüşen Peyzaj” ve Peyzaj Mimarlığı
Eğitimi
– “Dönüşen Peyzaj” ve Mesleki Kimlik/ Mesleki
Etik
– “Peyzaj Mimarlığında Güncel Araştırmalar”

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Ödül Töreni
Çukurova Özel Oturumu
Çerçeve Sunuşlar
Bildiri Oturumları
Poster Oturumu
Öğrenci Atölye Çalışmaları
Sergiler (Yarışma projeleri, mesleki proje ve
uygulama örnekleri)
Sektör Stantları
Değerlendirme Forumu

DÜZENLEME KURULU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Artar / Düz. Kur. Bşk.
Özlem Aytok
Dr. Gaye Çulcuoğlu
Elife Danışoğlu
Selami Demiralp
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Ünlükaplan
Prof.Dr. K.Tuluhan Yılmaz
DANIŞMA KURULU*
Yrd. Doç. Dr. Bülent Batuman
Ulaş B. Çetinkaya
Dr. Buğra Gökçe
Dr. Oktan Nalbantoğlu
Dr. Ayşegül Oruçkaptan
Dr. Ayşegül Tokol
Necati Uyar
Mücella Yapıcı
Prof.Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı
BİLİM KURULU*
Doç.Dr. Aslı Akay TODAIE
Prof.Dr. Faruk Altunkasa Çukurova Üniversitesi
Dr. Kumru Arapkirlioğlu Bilkent Üniversitesi
Prof.Dr. Cemil Ata Yeditepe Üniversitesi
Prof.Dr. Cana Bilsel Mersin Üniversitesi
Hasan Hüseyin Can Mahalli İd. Gn.Md.
Prof.Dr. Alper Çabuk Anadolu Üniversitesi
Prof.Dr. Aykut Çoban Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Öner Demirel Karadeniz Teknik Üniv
Cüneyt Erginkaya TMMOB Şeh.Plan. Od.
Prof.Dr. Melih Ersoy ODTÜ
Prof.Dr. Dicle Oğuz Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Veli Ortaçeşme Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr.Güven Arif Sargın ODTÜ
Doç.Dr. Çağatay Seçkin İstanbul Teknik Üniv.
Prof.Dr. Handan Türkoğlu İstanbul Teknik Üniv.
Prof.Dr. Zuhal Ulusoy Kadir Has Üniversitesi
Prof.Dr. Adnan Uzun İstanbul Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Mustafa Yeğin TMMOB Mimarlar Od.
Prof.Dr. Tanay B. Yıldırım Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Oğuz Yılmaz Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Sevgi Yılmaz Atatürk Üniversitesi

KONGRE SEKRETERİ
Çiğdem Camkıran

TMMOB PEYZAJ MiMARLARI ODASI
Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
www.kongre2013.org
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin