PEYZAJ MİMARLARI ODASI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞLIYOR

Bu yıl ilki düzenlenen kısa film yarışmasının amacı, peyzaj mimarlığı çalışmalarını sinema sanatı ile buluşturarak, üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümlerinde planlama-tasarım-onarım ve yönetim konularında akademik birikim elde eden öğrencilerimizi, peyzaj mimarlığının topluma dönük yüzü ile sanatsal ve estetik yaklaşımlarını kısa film yolu ile ifade etmeye olanak sağlamaktır. Doğal peyzaj öğeleriyle eğitimin her aşamasında buluşan öğrencilerimizin, kültürel peyzaja peyzaj mimarlığı bakışını ülkemiz değerleri üzerinden ortaya koymak amacıyla “Kültürel Peyzajlar” bu yılki yarışmanın konusu olarak seçilmiştir.
 

      TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI KISA FİLM YARIŞMASI

  “Dünya Peyzaj Mimarlığı Kongresine Doğru: KÜLTÜREL PEYZAJLAR”

Peyzaj Mimarları Odası Kısa Film Yarışmasının konusu, “Dünya Peyzaj Mimarlığı Kongresine Doğru: KÜLTÜREL PEYZAJLAR” olarak belirlenmiştir.

Bu yıl ilki düzenlenen kısa film yarışmasının amacı, peyzaj mimarlığı çalışmalarını sinema sanatı ile buluşturarak, üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümlerinde planlama-tasarım-onarım ve yönetim konularında akademik birikim elde eden öğrencilerimizi, peyzaj mimarlığının topluma dönük yüzü ile sanatsal ve estetik yaklaşımlarını kısa film yolu ile ifade etmeye olanak sağlamaktır. Doğal peyzaj öğeleriyle eğitimin her aşamasında buluşan öğrencilerimizin, kültürel peyzaja peyzaj mimarlığı bakışını ülkemiz değerleri üzerinden ortaya koymak amacıyla “Kültürel Peyzajlar” bu yılki yarışmanın konusu olarak seçilmiştir.

Kültürel peyzajlar her türlü insan bağlamlı, kültürel, simgesel boyutlar ve taşıdığı anılarla ve  tüm somut ve soyut bileşenleriyle, doğa ile insanın el ele vererek oluşturduğu çok geniş mirasları tariflemektedir.
Ülkemiz kültürel peyzajları ve doğal peyzaj elemanlarına yönelik son yıllarda giderek şiddetini artıran insan kaynaklı bozulmalar, kentsel yerleşim alanlarında koruma anlayışını ötelemiş dönüşüm çılgınlığı, bir taraftan peyzaj alanlarımız üzerine baskılarını artırırken, diğer taraftan da yaşam alanlarımızı tehdit etmeye devam etmektedir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 2009 yılında yeniden tamamladığı IFLA-EFLA üyeliğini Uluslararası İlişkiler Komisyonu çalışmaları ile devam ettirmektedir. Avrupa‘da bölge kongreleri ve uluslararası bağlamda dünya kongreleri ile tüm peyzaj mimarlarını buluşturan IFLA 48. Dünya Kongresini Afrika‘da 2012 yılında gerçekleştirecektir.

Dünya Kongrelerinin 15.cisinin 1976 yılında İstanbul‘da yapılmasının ardından 35 yılı geride bıraktık. Türkiye‘nin ilkini düzenlemesinin 40.yıl dönümünde odamız 2016 yılı adaylık sürecine odamız, akademiler, kamu ile özel sektördeki temsilcilerimiz ve öğrencilerimiz ile hazırlanmayı planlamaktadır. Bu bağlamda ülkemiz kültürel peyzaj değerlerine vurgu yapacak ve dünya kongresi yolunda ülkemiz peyzajlarını tanıtacak, bir anlamda Uluslararası Sözleşmeler ile de korumakla yükümlü olduğumuz değerlerimize bir hatırlatma yapacak kısa film yarışması ile adaylık talebimizin kayıt altına alınmasını önemsiyoruz.

3. BAŞVURU KOŞULLARI

a.  Yarışma Türkiye‘de eğitim veren tüm üniversitelerdeki Peyzaj Mimarlığı bölümleri ile Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri Lisans Öğrencilerine açıktır.

b.  Seçici Kurul Peyzaj Mimarları Odası Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından belirlenir.

c.   Ödül veya derece (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) almamış olmak koşuluyla, filmin daha önce bir festivale ya da yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmaya engel değildir.

d.   Filmler kurgusal, deneysel ve/veya belgesel tarzında olacaktır.

e.   Filmlerin süresi jenerik dahil 7 dakika ile sınırlıdır.

f.   Yarışmaya 01.01.2010 tarihinden sonra çekilen filmler katılabilecektir.

g.   Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler. Ancak söz konusu filmler seçici kurul tarafından ana jürinin değerlendirilmesine sunulurken her katılımcının bir filmi esas alınarak sunulacaktır.

h.   Filmler, gösterime hazır 3 DVD kopya olarak ekli formla birlikte zarf içerisinde teslim edilmelidir.

i.    Filmler en geç 06 NİSAN 2012 CUMA günü mesai bitimine kadar elden veya taahhütlü posta ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Konur2 Sokak 34/8 Çankaya-Ankara adresine teslim edilecektir.

j.   Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

k.   Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.

l.    Başvuru Formu tüm katılımcılar tarafından eksiksiz doldurularak imzalanıp, yarışmaya katılacak film ile gönderilmelidir. Aksi halde başvurular dikkate alınmayacaktır.

m.  Katılımcı filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır.

n.    Yarışmaya ön başvurular Yarışmacı Ad-Soyad, üniversite, Telefon ve e-posta bilgileri ile kisafilm@peyzajmimoda.org.tr adresine yapılacaktır.

o.   Yarışma konusunda her türlü sorular kisafilm@peyzajmimoda.org.tr adresine e-posta yolu ile yapılabilir.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlanı                             : 08 Ocak 2012

Ön başvurular                            : 25 Şubat 2012 ( Bkz. Madde 3n)

Soru Sorma için Son Gün            : 02 Mart 2012

Teslim                                       : 06 Nisan 2012- Cuma

Juri Değerlendirme                     : 07 Nisan 2012

Sonuçların İlanı                          : 09 Nisan 2012

Ödül Töreni ve Sergi                  : 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kutlamaları kapsamında ilan edilecek.

5. ESERE AİT HAKLAR
Katılımcı, her türlü görsel, işitsel ve yazılı doküman ve belgelerinin tüm haklarına kendisi sahiptir. Ancak TMMOB Peyzaj Mimarları Odası arşivinde bulundurulacak olan kopyalar, tanıtım, eğitim ve kültürel gösterimler amacıyla TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerde kullanılabilir.

6. DEĞERLENDİRME
Değerlendirme iki etapta gerçekleştirilecek olup, birinci aşamada seçici kurul, yarışma jürisinin değerlendirmesine sunacağı filmleri, şekil, süre ve tema yönünden inceleyip belirleyecektir, ana jüri, film izleme ve değerlendirme çalışmalarını 07 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirecektir.

Yarışma Jürisi Asil (Alfabetik Sırayla) :

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Gürata
 :
 Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı
 
Erhan Sağlam
 :
 Kameraman /TRT/ Peyzaj Mimarı
 
Ertan Vecdi
 :
 Yönetmen
 
Dr. Gaye Çulcuoğlu
 :
 TMMOB PMO Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi
 
Kemal Özgür
 :
 Peyzaj Mimarı
 
Mehmet Nurkut İlhan
 :
 Tiyatro Sanatçısı
 
Mustafa Artar
 :
 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
 
Özcan Alper
 :
 Yönetmen
 

Yarışma Jürisi Yedek:

Ar.Gör. Sevgi Görmüş
 :
 Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 
Ozan Yılmaz
 :
 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
 

Raportörler

 Redife Kolçak- Başak Özer
 :
 TMMOB PMO Uluslararası İlişkiler Komisyonu
 

7. ÖDÜL
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından, düzenlenen Kısa Film Yarışması‘nda birincilik ödülü alan filme 1500 TL, ikincilik ödülü alan filme 1.000 TL ve üçüncülük ödülü alan filme 750 TL verilecektir. Yarışmada 3 mansiyon ödülüne 250‘şer TL ödül öngörülmüştür.

8. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan film ve gösterime değer bulunan diğer filmler, Ödül Töreni‘nde izlenecektir. Ödül kazanan film sahiplerine tören sırasında ödülü verilecektir. Ödül Töreni tam tarihi Ankara‘da Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi 13 Mayıs 2012 Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikleri kapsamında ilerleyen süreçte ilan edilecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi münhasıran TMMOB Peyzaj Mimarları Odası‘na aittir. Yarışmaya Katılacak Tüm Sinemacılara Başarılar Dileriz.

Şartname için tıklayın.

Başvuru formu için tıklayın.