Peygamberimize Çocukça Şiirler Yarışması

“Peygamberimiz ve Çocuk” temasının anlatıldığı Mevlid-i Nebi Haftasında göz aydınlığı çocuklarımızın içten ve samimi duygularına tercüman olmak üzere Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Gençlik Koordinatörlüğümüz tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik “Peygamberimize Çocukça Şiirler” (şiir yazma ve seslendirme) yarışması düzenlenmiştir.

Çocukları çok seven, onlara değer veren, karşılaştığında selam vererek, ikramda bulunan Peygamberimize olan muhabbetinizi hecelere dökmek ve bu hissiyatınızı seslendirmek isterseniz, siz çocuklarımızı bu yarışmaya davet ediyoruz.

Türkiye Geneli “Peygamberimize Çocukça Şiirler Yarışması”

2020 YILI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA TÜRKİYE GENELİ ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “PEYGAMBERİMİZE (S.A.V) ÇOCUKÇA ŞİİRLER” KONULU

ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

I. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Afyonkarahisar İl Müftülüğü

II. YARIŞMANIN TÜRÜ
Şiir Yazma ve Seslendirme Yarışması
III. YARIŞMANIN TEMASI
“Peygamberimize (s.a.v) Çocukça Şiirler”

IV. YARIŞMANIN KAPSAMI
Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Peygamberimize (s.a.v) Çocukça Şiirler”
temalı bu yarışma, Türkiye’de ikamet eden ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin katılımına
açık olarak düzenlenmektedir.

V. YARIŞMANIN AMACI
– Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması olan “Peygamberimiz ve
Çocuk” konusunda toplumda farkındalık oluşturmak.
– Mevlid-i Nebi Haftası teması vesilesiyle, çocukların ruh dünyasına dokunabilmek ve
Peygamberimizi anlamalarına katkı sunmak.

VI. KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf tüm öğrenciler katılabilir.
2. Jüri üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
3. Her katılımcı sadece 1 (bir) şiirle (kendi yazdığı ve seslendirdiği) yarışmaya katılabilir.
4. Şiir ve seslendirmeler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da ödül almamış olmalıdır.
5. Ekte sunulan “Şiir Yarışması Başvuru Formu”nun (kendisi ve velisi tarafından) eksiksiz
doldurulup belirtilen e-posta adresine zamanında gönderilmiş olmalıdır.

VII. TEKNİK ŞARTLAR
a) Şiir metinleri Microsoft Word yazılım programı kullanılarak A4 ebadında hazırlanacaktır.
b) Yazı stili olarak, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı tipi boyutu
kullanılacaktır.
c) Şiirler özgün olarak hazırlanacak olup, intihal kapsamına giren kopya şiirler geçersiz
sayılacaktır.
d) Şiir metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin
kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacak, belirlenen konu dışında
yazılan şiirler dikkate alınmayacaktır.
e) Şiirler 10 kıta/40 dizeden çok olmayacaktır.
f) Video görüntüleri alınırken görüntü net ve seslendirmeler anlaşılır olmalıdır.
g) Video kayıtlarının telefonla yapılması halinde çekim esnasında telefon yan tutulmalıdır.
h) Video görüntülerinin fon müziği olmadan yalın sesle yapılması gerekmektedir.

VIII. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER
– Değerlendirme Kriterleri:
Şiir yazma ve seslendirme yarışmasında seçici kurullar şu hususlara dikkat eder:
a. Şiirin yazım kurallarına uygun olup olmadığı,
b. Şiirin özgün olup olmadığı,
c. Seslendirmenin şiiri yazan tarafından yapılıp yapılmadığı.
– Değerlendirme Puanları:
a. Şiirin konuya uygunluğu, konuya hakimiyet, : 20 puan
b. Şiirin özgünlüğü ve bütünlüğü, edebi unsurlar : 20 puan
c. Şiirin seslendirmelerinde ses tonu ve vurguları yerinde kullanma : 20 puan
d. Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme ve yeterli sonucu içermesi : 20 puan
e. Türkçenin etkin kullanılabilmesi ve yazım kurallarının doğru kullanımı : 20 puan
Toplam : 100 Puan

Ödüller:
İl Müftülüğü tarafından;
a. Birinci olan öğrenciye : Yarım Altın,
b. İkinci olan öğrenciye : Çeyrek Altın,
c. Üçüncü olan öğrenciye : Gram Altın,
d. 4. ve 5. olan öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.

– Ödüllerin Verilmesi:
Dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği tarih, yer ve saat daha sonra İl Müftülüğü tarafından
belirlenecek ve açıklanacaktır.

IX. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
1. Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Afyonkarahisar İl Müftülüğüne verdiklerini
kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin kullanılmasını
engellemeyeceklerini veya bu izin için şartnamede belirtilen ödül dışında bir telif hakkı veya
maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını, ayrıca eserlerin basılması ve dijital ortamlarda
yayınlanması söz konusu olduğu takdirde yarışmaya katılan öğrenciye, öğrencinin okuluna ve
öğrencinin velisine telif ücreti ödenmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
2. Yarışmaya katılan şiirler ve seslendirmeler dereceye girsin/girmesin tam veya parça halinde ve
kitap olarak basılması ve dijital ortamlarda paylaşılması düşünüldüğünde İl Müftülüğünce
yayınlanabilir.
3. Yarışmaya katılıp dereceye giren eserlerin, yarışma sonuçlandıktan 3 ay sonrasına kadar eser
sahipleri tarafından hiç bir yerde yayınlanmaması ve sosyal medya platformlarında
paylaşılmaması gerekmektedir.

X. YARIŞMA TAKVİMİ
a. 03 Kasım 2020 Salı gününe kadar şiir yazma ve seslendirme yarışma şartnamesinin ve yarışma
afişinin il ve ilçe müftülükleri web sitesine eklenmesi, tüm personelin sosyal medya hesaplarından
paylaşılmasının sağlanması ve gerekli duyuruların yapılması,
b. Yarışmaya müracaat eden öğrencilerin 04 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar
yazdıkları şiirleri, seslendirdikleri video kayıtlarını ve ek-1 katılım formunu
[email protected] adresine göndermeleri, (Belirtilen tarihten sonra gönderilenler
dikkate alınmayacaktır.)
c. 10 Aralık 2020 Perşembe günü İl Müftülüğünde oluşturulacak komisyon tarafından saat
10.00’da yarışmaya katılan öğrencilerin şiirleri ve yapmış oldukları seslendirmeler
değerlendirilerek dereceye girenlerin belirlenmesi,
d. İl Müftülüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılan değerlendirme sonucu dereceye
girenlerin 5 iş günü içerisinde İl Müftülüğü web sitesinde yayınlanması.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seventeen + twenty =