Peygamberimiz ve Çocuk

Proje hakkında

Çocuk, aileye Allah tarafından bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisidir. Çocuk evin bereketi, hayatın neşesi ve ailenin umududur. Anne ve babanın geleceğe eser bırakma, adını yaşatma, neslini sürdürme dileğidir. Kur’an’ın ifadesiyle ‘göz aydınlığı’, emanetlerin en hassası, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilesidir.

Aile için olduğu kadar toplum için de her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Çocuğa verilen emek, aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır.

Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta; taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır. Proje süresince bu konuları etkin öğrencilerimizle işleyeceğiz

HEDEFLER

Çocuk konusunu Kur’an ve Sünnet perspektifinden ele almak, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara temel dini referanslar bilhassa Hz. Peygamber’in sünneti ekseninde çözüm önerileri sunmak, Küreselleşen dünyada çocuğu hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, çocuk haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek .Çocuk olmanın dünü, bugünü ve yarını ile ele alındığı çalışmalar hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin Bilişim teknolojilerini (Web 2 araçlarını) kendi yararına kullanma becerilerini geliştirme hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA SÜRECI

Eylül Ayı Etkinliklerimiz
1.Projenin oluşturulması
2.Proje ortaklarının belirlenip proje grubunun oluşturulması
3.Ortaklar arası sosyal iletişim ağlarının kurulması
4.Projenin tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması
5.Modül 1 çalışmalarının yapılması
Ekim Ayı Etkinliklerimiz
Öğretmenlerin birbirini tanıtması
Öğrencilerin birbirini tanıtması
Okul tanıtımı yapılması
Proje logosu ve afişi hazırlama
Tanışma webinarları düzenleme
Velilerimizden izin belgelerinin alınması
Proje panosunun hazırlanması
Sosyal medya hesaplarının oluşturulması
Proje çalışmalarında danışman öğretmen görevlerinin dağıtılması
Modül 2 çalışmalarının tamamlanması
Kasım Ayı Etkinliklerimiz
1.Mevlidi Nebi tebrik kartı hazırlıkları
2.Proje eğlence ve oyunlarının hazırlanması
3.Aile büyükleriyle proje çalışmalarımız dahilinde röportaj yapımı
4.Mevlidi Nebi Etkinlikleri
5.Modül 3 çalışmalarının tamamlanması
Aralık Ayı Etkinliklerimiz
1.Proje ortak ürün çıktısının hazırlanıp yayınlanması.
2.Modül 4 ve 5

BEKLENEN SONUÇLAR

1.Öğrencilerin çocuk haklarına bakış açılarında olumlu farkındalık oluşturması
2.Öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerini kazanırken web 2 araçlarını kavraması,proje ortaklarıyla işbirliği yaparak sosyalleşmelerine katkı sunması
3.Öğrencilerde şiir vb. türlerde yazmayı teşvik ederek proje final ürününü ortaya çıkarması
4.Bir Peygamber geleneği olan hediyeleşmeyi devam ettirmesi
5. Peygamberimizi daha yakından tanıyarak, yaşam biçimini kendi yaşam biçimimiz haline getirebilmesi.

9 Türk ve 2 Azerbaycanlı ortağın yer aldığı projede Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Beyhan Solgun ve Öğrencileri de yer alıyor.