Perfüzyon Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler İçin

Üniversite Tercihi
Üniversite Bölüm Tercihi

Perfüzyon bölümü, tıbbi cihazlar ve teknikler aracılığıyla kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek için kullanılan bir uzmanlık alanıdır. Perfüzyonistler, kalp cerrahisi veya kardiyak kateterizasyon prosedürleri sırasında kalp-lung makinesini yönetir ve hasta kan dolaşımını sağlarlar. Perfüzyon bölümünü tercih edecek öğrenciler için aşağıdaki noktalar önemli olabilir:

 1. Tıbbi İlgi ve Yetenek: Perfüzyon bölümü, tıbbi bir uzmanlık alanıdır ve öğrencilerin tıbbi alana ilgi duymaları önemlidir. Anatomik ve fizyolojik bilgilere, cerrahi prosedürlere ve kardiyovasküler sistem gibi konulara ilgi duymak, başarılı bir perfüzyonist olmanın temelidir. Ayrıca, teknik becerilere ve el becerisine de sahip olmak gerekmektedir.
 2. Eğitim Programı: Perfüzyon bölümü genellikle sağlık bilimleri fakülteleri veya tıp fakülteleri bünyesinde yer alır. Eğitim programı, tıbbi temel bilimler, kardiyopulmoner bypass, kan gazı analizi, anestezi, kardiyovasküler cerrahi teknikleri ve klinik rotasyonlar gibi derslerden oluşur. Öğrenciler, tercih ettikleri üniversitenin programını incelemeli ve kapsamlı bir eğitim sunan bir bölüm seçmelidir.
 3. Klinik Deneyimler: Perfüzyon bölümü öğrencileri için klinik deneyimler büyük önem taşır. Öğrenciler, kalp cerrahisi merkezlerinde veya kardiyoloji bölümlerinde staj yaparak, gerçek hasta durumlarına ve cerrahi prosedürlere doğrudan maruz kalma fırsatı bulurlar. Bu deneyimler, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmelerine ve mesleki uygulamalara aşina olmalarına yardımcı olur.
 4. Teknoloji ve İnovasyon: Perfüzyon alanı, hızla gelişen bir teknolojiye dayanmaktadır. Öğrencilerin teknolojiye ve yeniliklere ilgi duymaları önemlidir. Yeni cihazlar, cerrahi teknikler ve tedavi yöntemleri hakkında güncel kalabilmek için sürekli olarak güncel bilgileri takip etmeleri önemlidir.
 5. İletişim ve Ekip Çalışması: Perfüzyonistler, cerrahlar, anestezi uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleriyle sıkı bir şekilde çalışır. İyi iletişim becerileri, hasta bakımında önemli bir faktördür. Öğrencilerin etkili iletişim becerilerini geliştirmeleri ve ekip çalışmasına yatkın olmaları önemlidir.
 6. Etik ve Sorumluluk: Tıbbi mesleklerde olduğu gibi, perfüzyonistlerin etik prensiplere ve hasta haklarına saygı göstermeleri önemlidir. Öğrencilerin etik değerlere ve mesleki sorumluluklara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Perfüzyon bölümünü tercih edecek öğrenciler yukarıdaki noktaları göz önünde bulundurarak kararlarını verebilirler ve kendilerini bu alanda başarılı bir kariyere yönlendirebilirler.

Perfüzyon Bölümü İş Olanakları

Perfüzyon bölümü, sağlık sektöründe özellikle kardiyovasküler cerrahi operasyonlarda görev yapan uzmanlar yetiştiren bir alandır. Perfüzyonistler, kalp ve akciğer makinelerini kullanarak hastaların dolaşım sistemlerini destekler ve kontrol ederler. İş olanakları şunları içerebilir:

 1. Hastane Perfüzyonisti: Hastanelerde kardiyovasküler cerrahi ekiplerinin bir parçası olarak çalışan perfüzyonistler, kalp ameliyatları sırasında dolaşım sistemini yönetirler. Kalp ve akciğer makinelerinin kurulumunu yapar, kan dolaşımını ve oksijenasyonu sağlar ve cerrahi ekibe teknik destek sağlar.
 2. Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi Perfüzyonisti: Özel kardiyovasküler cerrahi merkezlerinde veya kardiyovasküler cerrahiye odaklanan kliniklerde perfüzyonist olarak çalışabilirsiniz. Bu tür merkezlerde daha spesifik ve ileri düzeyde cerrahi prosedürler gerçekleştirilir ve perfüzyonistlerin rolü daha büyük bir öneme sahiptir.
 3. Araştırma ve Geliştirme: Perfüzyon alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan şirketlerde veya akademik kurumlarda çalışabilirsiniz. Yeni teknolojilerin, cerrahi prosedürlerin veya perfüzyon ekipmanlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapabilirsiniz.
 4. Eğitim ve Eğitim: Perfüzyonistler, perfüzyon programlarında eğitmen veya öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Perfüzyon alanında uzmanlaşmış öğrencilere eğitim vermek, staj programlarını yönetmek ve gelecekteki perfüzyonistleri yetiştirmek gibi görevler üstlenebilirler.
 5. Teknik Destek: Perfüzyon ekipmanı üreten şirketlerde teknik destek uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Perfüzyon ekipmanlarının kurulumu, bakımı ve onarımı konusunda kullanıcılara destek sağlarken, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve teknik sorunları çözmek gibi görevleriniz olacaktır.
 6. Kalite Kontrol: Hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında perfüzyon hizmetlerinin kalitesini denetleyen kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Kalite standartlarının takibi, süreç iyileştirmeleri, kalite güvencesi ve risk yönetimi gibi konularda görevler üstlenebilirsiniz.

Bu iş olanakları, perfüzyonistlerin sağlık sektöründe karşılaşabileceği farklı kariyer seçeneklerinin sadece birkaç örneğidir. İş fırsatları, çalışma yeri, deneyim düzeyi, coğrafi konum ve pazar talepleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İhtiyacınız olan kariyer danışmanlığı, online yüzyüze özel ders almak veya kız erkek üniversite öğrenci yurtları için bizi takip ediniz.