PENCEREMDEN PANDEMİ RESİM YARIŞMASI

İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte şehrimizde yaşayan insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla ve Battalgazi Belediyesi tarafından “Penceremden Pandemi” isimli resim yarışması düzenlenecektir.

BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
Katılım ücretsizdir.
Yarışmaya gönderilen çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekir.
Yarışma Malatya ilinde bulunan örgün eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam etmekte olan ortaokul ve lise öğrencileri ile Malatya’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri tüm sanatseverlerin katılımına açıktır (Yarışmanın seçici kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz.)
Yarışma 3 kategoride yapılacaktır:
1. Kategori (Ortaokul)
2. Kategori (Lise)
3. Kategori (Yetişkinler)
Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler.
Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eser ile katılabilir.
Katılımcılar eserlerini belirtilen tarih aralığında Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden veya kargo ile teslim ederek başvuru yapacaktır.
Katılımcılar, Eser Bilgi Formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde, eserle birlikte teslim edeceklerdir. Yarışma formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Teslim edilen eserler arasından, ödül kazananlar ve sergilenmeye değer bulunan eserler Seçici Kurul tarafından belirlenecektir.

Yarışma şartnamesine uymayan ve sergilenmeye hazır bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kopya, taklit, röprodüksiyon vb. çalışmalar ile başvuru yapılmamalıdır.
Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, Youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin başvurusu iptal edilecektir.
1. 2. kategorilerde katılan eserlerin kısa kenarları 35 cm’den küçük ve uzun kenarları 50 cm’den büyük olmamalıdır.
3. kategoride katılan eserlerin kısa kenarları 50 cm’den küçük ve uzun kenarları 150 cm’den büyük olmamalıdır.
Yarışmaya katılan tüm eserler, Battalgazi Belediyesine bütün haklarıyla birlikte devredilecektir.
Sergilenmeye hak kazanan tüm eser sahiplerine katılım belgesi düzenlenecektir.
Ödüle ve sergilenmeye hak kazanamayan eserler elenmiş sayılırlar. Bu eserler, sonuç açıklama tarihinden sonraki 15 gün içerinde elden teslim alınmalıdır. Teslim alınmayan eserler ile ilgili kurumlar sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk katılımcılara aittir.
Seçici Kurul olağanüstü durumlarda yarışma takviminde değişiklik yapma, yarışmayı iptal etme, ödül miktarı ve ödül dağılımında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖDÜLLER

ORTAOKUL KATEGORİSİ

1. BİSİKLET

2. TABLET

3. AKILLI SAAT

LİSE KATEGORİSİ

1.BİSİKLET

2.TABLET

3.AKILLI SAAT

YETİŞKİN KATEGORİSİ

1.1500 TL

2.1000 TL

3.500 TL

KURULLAR SEÇİCİ KURUL (JÜRİ KURULU)
-NECMİ KARKIN (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

-MERCAN SARI (BATTALGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ)

-RIFAT ÖZDİL (GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ)

-ADEM ALKAN (GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ)

-BEYZA İNAN (BATTALGAZİ BELEDİYESİ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ)

SEKRETERYA

VAHAP BÜYÜKASLAN ( BATTALGAZİ BELEDİYESİ TARİH ÖĞRETMENİ)
0422 328 44 44 (DAHİLİ 4006 )

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Değerlendirme sonuçları katılımcılara e-posta ve telefon ile duyurulacaktır.
Yarışma sonucunda ödüller, ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Battalgazi Belediyesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.
Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görselleri; Battalgazi Belediyesi, uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ödül alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve mansiyon alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Battalgazi Belediyesi’den herhangibir taahhütte bulunmayacağını kabul eder.
Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başvuru Başlama – Bitiş Tarihi: 05/02/2021 – 12/03/2021

Ödül ve Sergilemeye Hak Kazananların Duyurulması: 15/03/2021

Ödül Töreni : 22/03/2021

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 − three =