Penceremden Düşler Resim Şiir Hikaye Yarışması

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü
 
Adıyaman İli ve Komşu İlleri (Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve şanlıurfa) İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri ile Yetişkinler Kategorisinde Resim, şiir ve Öykü Yarışması Özel şartnamesi
 
  Konu
  Madde  1-  “Penceremden  Düşler”  konulu;  ilköğretim  ikinci  kademe  ve  ortaöğretim öğrencileri ile yetişkinler kategorisinde resim, şiir ve öykü yarışması düzenlenecektir.
 
  Amaç
  Madde 2- 1954  yılından beri  bölgemizde  faaliyet gösteren, bölge  insanı  ile diyalogları olan  ve  onların  yardım  ve  destekleriyle  faaliyetlerini  aksatmadan  yürüten  TPAO  ile  yöre insanlarını  farklı  bir  platformda  buluşturarak  sevgi  bağlarını  pekiştirmek,  bölgemizin  kültürel gelişimine katkıda bulunmak, özellikle öğrencilerimize kültür ve sanatı sevdirmek bu yarışmanın
temel amacıdır.
 
  Kapsam
  Madde  3- Bu  özel  şartname,  yukarıda  konusu  ve  amacı  belirtilen  yarışmalara  katılma şartlarına,  yarışmalara  katılacak  eserlerde  aranacak  şartlara,  başvuru  şekline,  değerlendirme komisyonunun  oluşumuna,  yapılacak  değerlendirmeye,  verilecek  ödüller  ve  ödül  töreni  ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
 
  Katılma şartları
  Madde 4- Resim,  şiir ve öykü  yarışmasına Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş  ve  şanlıurfa  illeri  genelindeki  ilköğretim  okullarının  ikinci  kademe  ve ortaöğretim öğrencileri ile bu konulara ilgisi olan yetişkinler katılabilecektir.
 
Yarışmalara Katılacak Eserlerde Aranacak şartlar 

  Madde 5- Resim, şiir ve öykü yarışmalarına katılacak eserlerden;
 
a)  Resimler;
İlköğretim ikinci kademe (6., 7., 8. Sınıflar) Kategorisi: 
Teknik : Suluboya veya Pastel kullanılarak,
Ölçü  :  35×50  cm  boyutundaki  resim  kağıdına  (arka  yüzü  kullanılmayarak) yapılacaktır.
Ortaöğretim (9., 10., 11., 12. Sınıflar) Kategorisi:
Teknik : Serbest (Suluboya, pastel, guaj, yağlıboya, karakalem, v.b.)
Ölçü  :  35×50  cm  boyutundaki  resim  kağıdına  (arka  yüzü  kullanılmayarak) yapılacaktır.
Büyükler Kategorisi :
Teknik : Serbest (Suluboya, pastel, guaj, yağlıboya, karakalem, v.b.)
Ölçü : Serbest
 
Resimler  paspartusuz  ve  iki  mukavva  arasında  kırışmayacak  şekilde gönderilecektir.  Bu  şekilde  gönderilmeyen  eserler  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
b)  şiirler;
Beyaz  çizgisiz  dosya  kağıdına  (arka  yüzü  kullanılmayarak)  on  iki  punto, Times New Roman yazı tipinde bilgisayar ile yazılacaktır.
 
 
c)  Öyküler;
Beyaz  çizgisiz  dosya  kağıdına  (arka  yüzü  kullanılmayarak)  üç  sayfayı geçmeyecek  şekilde on  iki punto, Times New Roman yazı  tipinde bilgisayar ile yazılacaktır.
 
  Eserlerin üzerine sadece yarışmacının rumuzu yazılacak,   Kimlik ve iletişim bilgileri, üzerinde sadece rumuz yazılı bir zarfa konulacak,   Kimlik bilgilerinin bulunduğu zarf ve eser, ayrı bir zarf içerisine konularak teslim  edilecektir.  
 
Yarışmaya  katılan  eserlerin  daha  önce  düzenlenen  benzer  yarışmalarda  ödül  almamış, olması gerekmektedir.
    
  Yarışma Takvimi
  Madde 6- Yarışma takvimi;
    a)      Bu  özel  şartname,  TPAO  Adıyaman  Bölge  Müdürlüğü’nce  Adıyaman Valiliği’nden alınan izinle, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 21 / 11 / 2011 tarihine kadar bütün  ilköğretim  okulları  ile  lise  ve  dengi  Okul  Müdürlüklerine  ulaitırılacak  ve  Okul
Müdürlüklerince  öğrencilere  gerekli  duyuru  yapılacaktır.  Ayrıca  Bölge  İlleri  genelinde  yerel basın ve yayın organlarınca duyuru yapılması temin edilecektir. 
    b)  Eserler,  öğrenciler  tarafından  06  /  01  /  2012  tarihine  kadar  Okul Müdürlüklerine teslim edilecektir. Okullar seçecekleri ilk üç eseri 20 / 01 / 2012  tarihine kadar (Okuldan  toplam  katılım  sayısı  Ek-1  tabloya  iĢlenerek  bir  yazı  ile)  İlçe  Milli  Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  İlçe Milli  Eğitim Müdürlükleri,  oluşturacakları  bir  komisyon marifetiyle,  ilçede
ilk üçe giren eseri belirleyip (İlçe genelinde toplam katılım sayısı Ek-1 tabloya işlenerek bir yazı ile) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 10 / 02 / 2012  tarihine kadar göndereceklerdir. 
 
  İl  Milli  Eğitim  Müdürlükleri,  24  /  02  /  2012    tarihine  kadar  değerlendirmeyi tamamlayıp, dereceye giren ilk üç eseri (İl genelinde toplam katılım sayısı Ek-1 tabloya işlenrek bir yazı ile) TPAO Adıyaman Bölge  Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.
    
    c) Büyükler kategorisinde yarışmaya katılanlar, eserlerini TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne  en  geç  24  /  02  /  2012    tarihine  kadar  ulaşacak  Ģekilde  posta,  kargo  yoluyla gönderebilecekler veya elden teslim edebileceklerdir.
 
  Değerlendirme ve Sonuçların Duyurulması
  Madde 7- YarıĢmaya katılan eserler Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilerek, ilk üç  dereceye  giren  eserler  belirlenecektir.  YarıĢma  sonuçları  TPAO  Adıyaman  Bölge Müdürlüğü’nce  yerel  basın  ve  (www.tpao.gov.tr)  internet  adresinde  duyurulacak  ve  İl  Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgi verilecektir.
        
  Ödüller
  Madde 8- Bütün kategorilerde ve her dalda ilk üçe giren yarışmacılara, aşağıda belirtilen ödüller  verilecektir.  Değerlendirme  Komisyonu  dereceye  girememiş  eserlere  mansiyon  ödülü verebilecektir. Ayrıca dereceye giren öğrencilerin okullarına kitap seti hediye edilecektir.
 
  Birincilik ödülü  ………………………………3 (Üç) Adet Cumhuriyet Altını
  İkincilik ödülü  ………………………………2 (İki) Adet Cumhuriyet Altını 
  Üçüncülük ödülü  ………………………………1 (Bir) Adet Cumhuriyet Altını
  Mansiyon    ………………………………Çeyrek Altın
 
 
 
Ödül Töreni
  Madde  9- Yarışmada  dereceye  girenlere  ödülleri, Türkiye  Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nce duyurulacak tarihte törenle verilecektir.
 
  Değerlendirme Komisyonu
Madde 10- Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
 
Resim Dalında,
A. Akil YAĞINLI      (Eğitmenci – Karikatürist)
Talat DOĞAN      (Resim Öğretmeni)
Kenan KARCI      (Resim Öğretmeni)
Osman DOLAŞ      (Resim Öğretmeni)
Mahmut SELÇUK      (Resim Öğretmeni)
Ali DOĞAN        (Resim Öğretmeni)
 
Şiir Dalında,
Yrd. Doç. Dr. Necdet TOZLU   (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fak. Öğr. Üyesi)
Ali ÜNİŞEN         (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fak. Okutmanı)
Sefer AKGÜL      (Eğitimci – Şair – Yazar)
Ebubekir AYTEKİN      (Eğitimci – şair – Yazar)
Necati ATAR       (şair – Yazar)
Habip YILDIRIM      (Edebiyat Öğretmeni)
 
Öykü Dalında,
Selim SOMUNCU       (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fak. Öğr.Görevlisi)
F.Demirhan SEÇİLMİŞ    (Şair – Yazar)
  Mesut YOKUŞ      (Edebiyat Öğretmeni)
  Cafer ÇELİK        (Edebiyat Öğretmeni)
  Mehmet KARADAĞ     (Edebiyat Öğretmeni)
Mehmet ŞENGÜL      (Edebiyat Öğretmeni)
 
Koordinatör,
H. Sinan TEMEL      (Eğitimci – Yazar)
 
Diğer Hükümler
  Madde 11-
a.  Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne aittir.
b.  Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır,
c.  Şartnameye uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
İletişim Bilgileri:
 
        TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
           ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Posta Kutusu : 9   02040-ADIYAMAN
Telefon    : (0416) 227 28 11/5050 (Dahili)
Faks      : (0416) 227 28 07-18
e-posta    : adyper@tpao.gov.tr
Ġnternet Adresi  : www.tpao.gov.tr