Password of Free Wings

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme yöntemi vardır. Sahip oldukları zeka türüne göre bazılarımız dinleyerek, bazılarımız sürece katılarak, bazılarımız ise düşünerek, araştırarak ve analiz ederek daha iyi öğrenir. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin görevi, çocuğun güçlü olduğu öğrenme yöntemini keşfetmek ve uygun araçlarla etkili öğrenmeyi sağlamaktır. Bu projede, öğrencilerimizin beş tema ile problem durumlarına çözüm arama ve bulma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Konya Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3/J sınıfı öğrencileri bu proje sayesinde farklı zeka türlerine ait eğlenceli ve öğretici etkinliklerle ders kazanımlarını, kültürümüzü, farklı ülkelerin kültürlerini öğrenmeyi amaçlamaktadır.